Левкоцитите изпълняват разнообразни функции, свързани с имунната защита на организма. За разлика от еритроцитите белите кръвни клетки се разделят на различни видове, според структурните им особености и функцията, която изпълняват.


Според наличието на гранули в цитоплазмата си се разделят на два вида: гранулоцити – неутрофили, еозинофили, базофили и агранулоцити – моноцити и лимфоцити.


Гранулоцитите циркулират в кръвта часове до ни, след което навлизат в тъканите. За разлика от тях агранулоцитите имат по-голяма продължителност на живота – варираща между 100 до 300 дни.Левкоцитите са ангажирани с специфичната и неспецифична защита на организма. Неутрофилните гранулоцити се включват първи във възпалителния процес. Те са и най-многобройните бели кръвни клетки – около 60% при възрастен човек. Те притежават свойството да мигрират – за да достигнат до инфекциозните огнища в организма. След като достигнат огнище чрез специални молекули, които се отделят от микроорганизмите неутрофилите свързват чуждите агенти и осъществяват процес фагоцитоза – поглъщане и разрушаване на микроорганизмите. Но не само – възможно е още да бъдат поглъщани различни хиични вещества.


Макрофагите са бели кръвни клетки, които произлизат от моноцитите. Циркулират в кръвта до 72 часа, след което преминават в тъканите на различни органи. те са наричани още антиген-представящи клетки и имат отношение към механизма на клетъчен имунитет. По-късно в процеса се включват и Т-лимфоцитите.


Еозинофилите имат по-слаба активност от макрофагите и неутрофилите. Те са особено ефективни срещу паразити. Вземат участие и в унищожаването на туморни клетки.


Лимфоцитите се намират предимно в лимфните възли, слезката, костния мозък, тимуса, както и в т. нар. „лимфни струпвания“ в различни органи – храносмилателния система, бели дробове, урогенитален тракт.


Различават се два основни вида – Т- и В-лимфоцити. Т-лимфоцитите произлизат от костния мозък като недиференцирани клетки, които узряват в тимуса. След разпознаването на чуждородните агенти лимфоцитите започват да се размножават – процес на пролиферация и да образуват голям брой клетки – лимфоцитен клон.


Клетките „естествени убийци“ – natural killers са неспецифични лимфоцити, които имат способност за директен контакт да унищожават прицелни клетки – туморни или вирус-инфектирани клетки.