Освен червените кръвни клетки, друг основен вид кръвни клетки са Белите кръвни клетки. Носещи още името Левкоцити, те имат по-големи размери от Еритроцитите - между 8 и 20 µm, но и количество по-малко от Еритроцитите в цялата кръв. В 1 µl кръв, средно се съдържат около 5 – 10 хиляди левкоцита, като тези клетки се характеризират с наличие на ядро и определена морфологична разнородност.
 
В зависимост от особеностите на ядрото и характеристиките на цитоплазмата си, левкоцитите се делят на няколко групи. Някои от тези групи се придвижват чрез цитоплазмени израстъци, наречени Псевдоподи. Левкоцитите, като цяло, имат способността да преминават през стените на капилярите и попаднали в междуклетъчното пространство, да изпълняват своята функция.
 
Белите кръвни клетки са основните ни защитници. Тази тяхна рицарска функция се осъществява чрез активното им действие срещу различните болестотворни агенти, които често и по различни начини и пътища навлизат в организмите ни. Основното „оръжие“ на Левкоцитите са псевдоподите им. Чрез тях, те обхващат попадналите в организма чужди тела, включват ги в цитоплазмата си и там ги унищожават.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Това унищожение на „вредителите“ се извършва с помощта на ензимите, които Левкоцитите активно произвеждат в себе си и насочват за разграждане на агентите. Това явление е известно като Фагоцитоза, а левкоцитите, като фагоцити (клетки, които изяждат други клетки).
 
Има Левкоцити, които произвеждат имунни тела и са важна част от имунитета ни. Тази група Бели кръвни клетки се нарича Лимфоцити. Друга група – Моноцитите, са с най-големи размери и имат най-голяма фагоцитна способност.
 
При инфекция броят на Левкоцитите в организма ни силно се увеличава. В тези случаи, те могат да достигнат до 20 000 в 1 µl кръв, а ако броят им продължи да нараства се стига до злокачествени болестни състояния, наречени Левкемии. При тях броят на Белите кръвни клетки достига до над 1 млн. в 1 µl.