Апоптозата е физиологична /програмирана/ смърт на клетките, които периодично се подменят в организма при нормални и някои патологични условия. Понякога се среща едновременно апоптоза и некроза. Апоптозата при някои патологични състояния може да премине в некроза.
 
Апоптоза се наблюдава при физиологични и патологични състояния. В първия случай обикновено се наблюдава, когато клетките са изпълнили своята функция и вече не са необходими на организма.
 
Тя се развива при следните физиологични състояния:
  • По време на развитието на организма - определени клетки претърпяват програмирана деструкция.
  •  Поради намаляване на определено хормонално ниво - касае се за хормон-определяща деструкция на клетките на маточната лигавица по време на менструален цикъл.
  •  При смърт, предизвикана от  цитотоксични лимфоцити - на клетки, заразени с вируси или на туморни клетки.
  •  Когато клетките са изиграли своята роля при патологични условия - например неутрофилните левкоцити при остър възпалителен процес.
NEWS_MORE_BOX
 
 Апоптоза се развива при следните патологични състояния:
  •  При увреждане на ДНК под въздействие на радиация, хипоксия,  действащи директно или чрез продукция на свободни радикали. Касае се за по-слабо въздействие на тези фактори и поради това предизвикват апоптоза.
  • При патологични процеси в резултат на мутации на гените, кодиращи определен вид протеини в ендоплазматичния ретикулум.
  • Някои инфекции, най-често вирусни, като аденовируси и ХИВ, предизвикват апоптоза. В някои случаи се касае за имунен отговор, както е при вирусния хепатит.
  • При процес на атрофия на паренхимни органи след запушване на канали, наблюдаващо се в панкреаса, паротидната жлеза и бъбреците.
 Счита се, че апоптозата е в основата на много дегенеративни заболявания и туморни процеси.