Ново изследване, представено на Европейския конгрес по затлъстяване - ECO в Маастрихт, Холандия, предполага, че наднорменото тегло и затлъстяването засилват вредното въздействие на алкохола и риска от развитие на рак, свързан с алкохола, особено при хората с висок процент телесни мазнини.

 

Констатациите също така идентифицират връзка доза-отговор между по-високите нива на затлъстяване и риска от развитие на рак, свързан със затлъстяването, независимо от консумацията на алкохол.


 

Изследователите поясняват, че настоящите насоки не отразяват степента на риска от рак поради комбинираните ефекти на алкохола и затлъстяването.

 

Хората със затлъстяване трябва да са по-наясно с рисковете, свързани с консумацията на алкохол, поясняват учените.

 

В световен мащаб, 4% (741 300) от новите случаи на рак през 2020 г. са свързани с консумация на алкохол, а наднорменото тегло и затлъстяването са свързани с по-висок риск от развитие на 13 вида рак, които представляват над 40% от всички тези ракови заболявания.

 

Прогнозите показват, че повече от половината от раковите заболявания са потенциално предотвратими - като консумацията на алкохол е третата водеща предотвратима причина за рак след тютюнопушенето и затлъстяването.

 

За това проучване изследователите са комбинирали данни от 399 575 участници - на възраст 40–69 години, от които 55% жени, от потенциалната група на Биобанк в Обединеното кралство, които са били без рак, когато е започнало проучването, и са били проследени средно в рамките на 12 години.

 

Раковите заболявания са били идентифицирани от постъпленията в болница и данните от раковия регистър.

 

Участниците са били разделени на три групи според техния процент телесни мазнини, обиколка на талията и индекс на телесната маса и са били класифицирани според самоотчетената им консумация на алкохол, за да проучат съвместната връзка между консумацията на алкохол и затлъстяването и риска от развитие на 21 различни вида рак - 13 свързани със затлъстяването и 8 ракови заболявания, свързани с консумацията на алкохол.

 

Резултатите са коригирани за фактори, които могат да повлияят на констатациите, включително възраст, пол, диета, ниво на образование, физическа активност, тютюнопушене, продължителност на съня, социално-икономически статус и съществуващо сърдечносъдово заболяване или диабет тип 2.

 

При средно проследяване от 12 години 17 617 участници са били диагностицирани с рак, свързан с алкохола, а 20 214 са развили рак, свързан със затлъстяването.

 

Изследователите са установили, че при всички маркери за затлъстяване хората с по-висок процент телесни мазнини, които пият повече алкохол от препоръчителното са изложени на по-голям риск от рак.

 

Например хората с най-висок процент телесни мазнини, които са пили в рамките на препоръчителните количества са с 53% по-склонни да развият рак, свързан с алкохола, отколкото тези с най-нисък процент телесни мазнини, които никога не са пили алкохол.

 

Тези, които пият над препоръчителните количества, са изложени на 61% по-голям риск.

 

Независимо от приема на алкохол, анализът е идентифицирал връзка доза-отговор между по-голямата обиколка на талията и риска от развитие на рак, свързан със затлъстяването.

 

Например хората с по-голям индекс на телесната маса, които пият повече от препоръчаните количества алкохол, имат 17% по-голям риск от развитие на рак, свързан със затлъстяването, в сравнение с тези с оптимално телесно тегло, които никога не са пили алкохол.

 

При хора със затлъстяване, които приемат количества алкохол над препоръчителните, рискът е с 28% по-висок.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-05-overweight-obesity-exacerbate-effects-alcohol.html

https://medicalxpress.com/news/2021-06-overweight-obesity-worsens-liver-damaging-effects.html