Какво е аланин аминотрансфераза?

Аланин аминотрансферазата (АЛАТ, ALAT) е ензим, който се произвежда предимно в чернодробните и бъбречните клетки, но също така се намира в по-малки количества в мускулите и сърцето. Когато черният дроб е повреден, нивата на аланин аминотрансферазата в кръвта се повишават.

 


АЛАТ е важен ензим, тъй като може да преобразува аминокиселината аланин в пируват. Пируватът е част от цикъла на Кребс, който произвежда клетъчна енергия. За откриване на увреждане на черния дроб се използва кръвен тест за измерване на нивата на аланин аминотрансфераза.


Аланин аминотрансферазата е ензим, кодиран от ALT гена на осем хромозома при хора. Той е резултат от близо петстотин свързани аминокиселини. Генната експресия за производството на АЛАТ се проявява предимно в цитозола на чернодробните клетки (хепатоцити). Той също се произвежда в бъбреците, в сърцето и скелетните мускули.


Старото наименование на аланин аминотрансферазата е серумна глутаминова пирувинова трансаминаза (SGPT). АЛАТ е специфичен показател за чернодробно увреждане. Стойностите му се повишават дори при минимално чернодробно увреждане, още преди изява на симптоми на заболяване. Аланин аминотрансферазната активност в кръвта показва, че чернодробните клетки са били увредени до степен, че мембраните им пропускат АЛАТ в кръвообращението.


Каква е функцията на аланин аминотрансферазата?

Функцията на аланин аминотрансферазата е от голямо значение в цикъла на трикарбоксилната киселина. Това е друг термин, използван за описание на цикъла на Кребс или цикъла на лимонена киселина. Всички тези наименования се отнасят до веригата от реакции, които произвеждат клетъчна енергия под формата на аденозинтрифосфат (АТФ). Тази реакция протича в клетъчните митохондрии и е в основата на клетъчното дишане.


АТФ е по-конкретно катализатор в реакцията на трансаминиране. Реакцията на трансаминиране е обратима реакция, която превръща един амин (азотсъдържащо органично съединение) в друг. Амините са най-основният клас органични съединения и всички съдържат азот. Реакцията на трансаминиране е първият етап от метаболизма на аминокиселините, който завършва с производството на аденозинтрифосфат. Като амин, аланин аминотрансферазата е от съществено значение за клетъчното дишане.


С помощта на коензима пиридоксал-5-фосфат (витамин В6), ензимът аланин аминотрансфераза ускорява превръщането на L-аланин и α-кетоглутарат в L-глутамат и пируват в рамките на цикъла на Кребс.

 

  • L-аланин – незаменима аминокиселина, участва в метаболизма на захарта и киселините, имунитета и производството на енергия;
  • а-кетоглутарат – кетонно производно на глутарова киселина, определя скоростта на цикъла на лимонената киселина, синтеза на протеини и разграждането на протеините в мускулите;
  • L-глутамат – незаменима аминокиселина и производно на глутамин, служи като източник на гориво за организма и също така действа като важен невротрансмитер - неговата роля в ефекта на Варбург осигурява източник на енергия за раковите клетки, особено в мозъка;
  • Пируват – резултат от глюкозния метаболизъм, при който една глюкозна молекула се превръща в две пируватни молекули; те пренасят въглеродни молекули в митохондриите за по-нататъшна обработка. При липса на кислород, пируватът претърпява ферментация, за да се произведе лактат – по-малко ефективен източник на енергия за клетките.

 

Библиография:
Biology Dictionary. Alanine Aminotransferase
National Library of Medicine (NLM). Alanine Transaminase
Association for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine. ALT: analyte monograph