Всяка от хемисферите на крайния мозък (церебрум) е разделена на 4 лоба – именувани според стоящите над тях черепни кости.
 
Челният (фронтален) лоб (дял) се разполага от върха на предната част на полукълбото до централната бразда. Задната част на този лоб е специализирана в моторната функция на организма, включително в езиковата моторика и инервацията на гръкляна, както и ръката и особено палеца на човека. Тук се намира и двигателния център на човешката реч. В повечето случаи, той е в лявото полукълбо, но при някои левичари е възможно да е и в дясното. Ако болестен процес засегне този център, пострадалият чува и разбира думите, пише, чете и движи езика си нормално, но не съумява да говори и да издава членоразделни звуци. От този лоб се контролират и мимическите мускули, а предната му част е включена в ученето, планирането и други високо психологични процеси - като нашата персоналност и поведение.
 
Тилният (окципитален) дял е в задната част на полукълбото и е включен в интерпретацията на зрителните стимули и светлинните дразнения – т. е. всичко, което виждаме.
 
Теменният (париетален) лоб се намира между челния и тилния лоб и е включен в сензорните функции на кожата - болка, температура, допир, натиск и други. Той, също така, интерпретира информацията за размер, форма, дистанция, трептения и материя на предметите. Други зони в този лоб участват в когнитивните и интелектуални процеси.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Слепоочният (темпорален) дял контролира слуховите центрове, езикови умения, зоната за равновесие, съхраняването и извикването в съзнанието ни на спомени, както и съдържа зони включващи някои говорни центрове. Други зони на мозъка също действат върху спомените. Предните и зоните в дъното на темпоралния лоб са включени в обонянието и функцията на лимбичната система.