Нов 3D модел на микросредата на мултиформен глиобластом, разработен от специалисти на Virginia Tech, може да бъде от полза за определяне на причината за възникването на чести рецидиви, както и кое лечение ще бъде най-ефективно за всеки пациент.

 

Мултиформеният глиобластом, наричан още само глиобластом, е рядък, но високомалигнен тумор, който се свързва с много бърза прогресия и фаталитет. След отстраняването на тумора оперативно, много бързо се откриват редициви.


 

Химиотерапията и лъчелечението имат силно ограничен ефект. Почти при половината от пациентите в рамките на 18 месеца изходът е фатален.

 

Със своя 3D модел учените имат за цел да разработят персонализиран медицински подход, чрез който да определят най-ефективния медикамент за конкретния пациент с глиобластом.

 

Моделът е важна стъпка за идентифициране на нови маркери и терапевтични подходи за различните онкологични заболявания.

 

Изследванията, в които е използван новият модел, успешно идентифицират някои важни детайли за тумора на пациента, включително способността на неговите клетки да се обновяват и диференцират, което може да бъде от полза за определяне на развитието на заболяването.

 

Разработеният 3D модел пресъздава точно средата на тумора, която включва клетки, характерни за централната нервна система, като астроцити и микроглия, в съотношения съответстващи на тези, които се наблюдават при даден пациент.

 

Движението на течности между и около клетките в тъканите, известно като интерстициален флуиден поток, също се взима под внимание. Този поток се увеличава при тумори, което води и до ускорено разпространение на онкологичния процес.

 

Микросредата на мултиформения глиобластом е от голямо значение за определяне на причините за бързото разпространение и прогрес на тумора, както и за разкриване на най-ефективния терапевтичен подход.

 

Екипът от изследоветели използва модели, за да тестват въздействието на различните видове медикаменти и методи на лечение.

 

Освен това те анализират начина, по който раковите клетки нахлуват в тъканите, как пролиферират, способността им да се обновяват и колко клетки умират.

 

Специалитите стигат до заключението, че резултатите са силно вариабилни, което подчертава сериозната необходимост от персонализиран медицински подход към лечението на глиобластома.

 

Информация за разработения модел е публикувана в Nature Partner Journals Precision Oncology.

 

Референции:

https://vtx.vt.edu/articles/2022/08/virginia-tech-tissue-engineer-s-3-d-model-of-brain-tumor-environ.html