Има нови препоръки в Европа за лечение на пациенти с остър коронарен синдром (ОКС). Стремежът е терапията да действа по-бързо, при по-малко кървене, но с еднаква сила при всички болни. Острият коронарен синдром е опасно, застрашаващо живота състояние. Към него спадат нестабилната ангина и инфарктите. В повечето случаи причината за остър коронарен синдром е пълно запушване на кръвоносен съд, който храни сърцето.

Запушването най-често е в резултат на образуването на съсирек в коронарните артерии. При прекаралите инфаркт съществува голяма вероятност от повторен инцидент и сериозен риск за живота. За да се избегне такова развитие, лекарите търсят оптимална терапия, с която рискът да бъде чувствително намален и се избегнат повторните инциденти.

Тревожно е, че според медицинската статистика при досега прилаганото лечение всеки шести, прекарал инфаркт, загива или получава повторен удар през следващите 12 месеца.

При спешно състояние като остър коронарен синдром или инфаркт най-важно е времето – пациенът да получи незабавна медицинска помощ в болница. Често обаче пациентите с инфаркт загиват преди да стигнат до здравно заведение. Лекарствата, които веднага трябва да се приложат в този случай, трябва да имат възможно най-бърз ефект и да въздействат пълноценно на всички пациенти. При досега прилаганата терапия обаче ефектът се усеща най-рано след няколко часа и то не с еднаква сила при всички болни. Затова много научни проучвания са посветени на това да се намери лечение с по-бърз ефект и то да е еднакво ефективно за всички пациенти.

Нова терапия за по-бързо действие при инфаркт и остър коронарен синдром съществува от миналата година в Европа и в САЩ. Тя вече е достъпна и в България. Новото лечение е преминало през редица проучвания при близо 20 хиляди пациенти по цял свят. Български кардиолози също са участвали в него и са проследили над 400 пациенти у нас. Предимството на новата терапия е, че действа доста по-бързо от досега прилаганите и снижава смъртността при спешни състояния като инфаркт и остър коронарен синдром. Тя намалява и риска от кървене, ако се наложи класическа хирургическа намеса. Рискът от кървене е големият проблем при прилагането на специфичните комбинации от лекарства и аспирин (ацетилсалицилова киселина), които пациентите, застрашени от инфаркт, обичайно са приемали продължително време.

NEWS_MORE_BOX


В продължение на години кардиолозите преодоляваха спешните състояния, причинени от запушване на артерия със съсирек като остър коронарен синдром с т.нар. двойна антитромбоцитна терапия - медикаменти, които намаляват активността на тромбоцитите и стопяват съсирека. За съжаление, при 10 до 30% от пациентите досега използваните медикаменти не действат или причиняват усложнения като силно кървене.

Друг важен фактор е времето на действие на лекарствата.

 


Досега прилаганите комбинации от медикаменти действат най-рано след 6 часа, докато новата терапия  проявява ефекта си до половин час от прилагането й.

Сега кардиолозите са обнадеждени, че новото лечение ще спаси повече болни, дори и онези, които не могат да се повлияят от досега прилаганите методи. Новата терапия е с бързо начало на действието. Освен това след спиране на приложението й за пациента се понижава рискът от хеморагични усложнения - кръвоизливи. Това е терапия, която намалява не само съдовата смъртност, но и общата смъртност. Нещо изключително важно и за пациенти, и за лекари, които вече имат по-надежно средство за преодоляване на острия коронарен синдром.