Инсулт се получава, когато кръвоснабдяването на част от мозъка сериозно се наруши, лишавайки мозъчната тъкан от кислород и глюкоза. До няколко минути след началото, мозъчните клетки започват да умират. Инсултът е спешно състояние, при което бързото лечение е от решаващо значение предотвратяването на перманентни мозъчни увреди и потенциални усложнения.

Най-разпространеният тип – исхемичен мозъчен инсулт – се получава в резултат на блокиране на артерия. Другият тип – хеморагичен мозъчен инсулт – се получава, когато кръвоносен съд се разкъса. Преходното нарушение на мозъчното кръвообращение, понякога наричано „миниинсулт“ представлява временно нарушение на кръвоснабдяването на част от мозъчната тъкан без перманентни мозъчни увреди.
 

Исхемичен мозъчен инсулт

Около 90 процента от инсултите са исхемични. Те се получават, когато артериите в мозъка са стеснени или блокирани, което води до нарушаване на кръвоснабдяването (исхемия). Недостатъчният кръвоток лишава мозъчните клетки от кислород и хранителни вещества и те започват да загиват до минути. Най-честите видове исхемичен инсулт включват:


 

  • Тромботичен инсулт – тип инсулт, който се получава, когато кръвен тромб се формира в една от артериите, които кръвоснабдяват мозъка. Тромб обикновено се получава в места увредени от атеросклероза – заболяване, при което по стените на артериите се образуват мастни отлагания (плаки). Този процес може да се получи в една от двете сънни артерии в шията, както и в други артерии, които кръвоснабдяват мозъка.

 

  • Емболичен инсулт – получава се, когато кръвен тромб или други елемементи (например, мастни отлагания, бактериални вегетации) се формират извън мозъка и се пренесат чрез кръвоносната система до тънките мозъчни артерии. При неправилна работа на сърцето (предсърдно мъждене), често се получават такива тромби, които могат да се пренесат до мозъчните съдове и така да станат емболи).
 

Хеморагичен мозъчен инсулт

Хеморагичен инсулт се получава, когато кръвоносен съд в мозъка се разкъса и се получи кръвоизлив. Мозъчни кръвоизливи могат да се получат от редица състояния, които засягат кръвноносните съдове, включително неконтролирано високо кръвно наляагане (хипертензия) и слаби места в кръвоностните съдове (аневризми). Съществуват два вида хеморагични мозъчни инсулти - интрацеребрална хеморагия (вътремозъчен кръвоизлив) и субарахноидна хеморагия.
 

Преходно нарушение на мозъчното кръвообращение

Преходното нарушение на мозъчното кръвообращение представлява остро настъпил неврологичен дефицит, наподобяващ симптомите на инсулт. По дефиниция симптомите могат да траят до няколко часа, но най-често отшумяват след няколко минути. Те не водят до трайни увреди на нервната система, но могат да се считат за предупреждение за повишен риск от инсулт в бъдещето. Всеки 1 от 3-ма прекарали преходна исхемична атака преживява инсулт, като половината от тях се случват до една година след нея.


Преходните нарушения на мозъчното кръвообращение имат същия произход, както исхемичния инсулт, най-често срещания вид инсулт. При преходните исхемични атаки, блокадата е краткотрайна и не води до трайни увреди на мозъка.