Статистиката показва, че сърдечносъдовите заболявания са на първо място като причина за смъртните случаи сред населението в Европа. Заболяванията от тази група представляват основен фактор за инвалидизиране на населението и намаляване на качеството на живот.


В Централна и Източна Европа е налице изразена тенденция за увеличаване на сърдечносъдовите инциденти. Въпреки че смъртните случаи, следствие на сърдечно-съдови заболявания на Европейския континент намаляват, паралелно с това се увеличава броят на хората живеещи с такива заболявания.


Добре познатите основни рискови фактори за сърдечносъдови заболявания включват тютюнопушене, повишеното кръвно налягане и серумен холестерол, начин на живот, хранителни навици и физическата активност. Други фактори, които имат отношение са затлъстяването, захарният диабет, прекомерната употреба на алкохол и стреса.Редовната физическа активност повлиява благоприятно риска от проява на сърдечносъдови инциденти, потвърждава голямо проучване в Китай, публикувано в JAMA (Journal of the American Medical Association). Публикация в Европейски журнал за превенция на сърдечносъдовите заболявания и рехабилитация демонстрира, че спортната активност води до повишаване нивата на холестерола в липопротеини с висока плътност, които го пренасят от стената на кръвоносните съдове до черния дроб.


Настоящото проучване включва близо половин милион души, при които няма изявени сърдечносъдови заболявания. Установената обща полза от повишената физическа активност превъзхожда ефекта на някои от най-утвърдените медикаменти за сърдечносъдова профилактика.


Всеки 4 MET (метаболитни еквиваленти) часа на ден от общата физическа активност са свързани с 6-процентно понижаване на риска от значими сърдечносъдови заболявания – миокарден инфаркт, исхемичен инсулт, стенокардия и други. Метаболитният еквивалент е съотношението на енергията, изразходвана по време на дадена дейност, към разхода на енергията в покой.


NEWS_MORE_BOX


Данните от цитираните изследвания са в съзвучие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО), която насърчава всекидневни умерени физически натоварвания от минимум 20-30 минути.


Важно значение има организацията на обществената среда, особено в бързо развиващите се по-големи градове и мегаполиси. Изграждането на вело-алеи, например, не само стимулира по-честото каране на колело, но и допринася за по-здравословни условия на живот, чрез редуциране на автомобилния трафик и свързаното с него замърсяване на въздуха.