Все повече пациенти, борещи се със затлъстяването, се обръщат към бариатрията за помощ. Една от най-често правените операции е стомашният байпас. Ползата от нея се увеличава значително при комбинирането и с мерки за активен физически режим и избягването на храни с висок гликемичен индекс.

По принцип усвояването на храната е значително променено при подобен вид операция и лекари специалисти поставяха под въпрос това дали промените в начина на живот ще имат допълнително отражение върху телесната маса и свързаните със затлъстяването заболявания.

Днес вече е известно, че подобна полза има и всички лица, подложили се на бариатрична намеса е желателно да променят начина си на живот в борбата със заболяването.