Консумацията на две до три чаши кафе на ден е свързано с по-продължителен живот и по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания в сравнение с липсата на тази напитка в ежедневното меню, разкри ново проучване.

 

Резултатите му показват, че лекият до умерен прием на смляно, разтворимо и безкофеиново кафе може да се възприеме като част от здравословния начин на живот.


 

В проучването са включени 449 563 участници без някакви аритмии или други специфични сърдечносъдови заболявания в началото. Средната им възраст е 58 години, като 55,3% от тях са жени.

 

Участниците попълват въпросник, в който дават информация за ежедневния си прием на кафе. Те отговарят и на въпроси, касаещи вида на напитката - дали то е разтворимо, смляно, като капучино или филтрирано кафе, дали е безкофеиново.

 

След това са групирани в шест категории спрямо своя дневен прием, състоящ се от нито една, по-малко от една, една, две до три, четири до пет и повече от пет чаши на ден.

 

По-голяма част от участниците в проучването приемат разтворимо кафе - 198 062, което е общо 44,1% от всички. Други 82 575 (18,4%) консумират смляно, а 68 416 (15,2%) - безкофеиново. 100 510 (22,4%) от участниците не пият кафе и служат като група за сравнение в изследването.

 

Пиещите кафе са сравнени с непиещите за честота на аритмии, сърдечносъдови заболявания и фаталитет, след взимане под внимание на възрастта, пола, етническата принадлежност, затлъстяването, високото кръвно налягане, диабета, обструктивната сънна апнея, статуса на тютюнопушене и консумацията на чай и алкохол.

 

Средният период на проследяване е 12,5 години.

 

Получените резултати показват, че всички видове кафе са свързани с намаляване на смъртността по различни причини.

 

Най-нисък е рискът при прием на две до три чаши кафе на ден, което в сравнение с неговата липса се свързва с 14%, 27% и 11% по-ниска вероятност от фаталитет съответно за безкофеинови, смлени и инстантни.

 

Проучването е публикувано в списанието на Европейската Асоциация по Кардиология - European Journal of Preventive Cardiology.

 

Референции:

https://academic.oup.com/eurjpc/advance-article/doi/10.1093/eurjpc/zwac189/6704995