Има храни, при които много трудно бихме могли да се ориентираме, че вече са негодни за консумация. Дори в случаи, когато няма промяна в цвета или аромата им, те вече може да са заселени с опасни бактерии и техните токсини в количества, в които те бързо биха предизвикали инфекция или хранително натравяне.

 

Точно периодът, в който храната още не дава видими белези, че е развалена, и когато най-лесно бихме се подвели, че е още свежа, ще можем да установяваме с помощта на ново устройство, разработвано от учени в Канада. Екип от унивеститета МакМастър разработва лепенка, която може бързо да отчита наличието на опасни бактерии по храната и да предупреждава, че тя не е годна за консумация.


 

Иновативното устройство е чувствително към наличие на най-разпространените бактерии, развиващи се върху храната и водещи до хранителни натравяния. Това са бактериите от род Salmonella и род Escherichia, и най-вече E.coli. Отчитайки наличието на дори малък брой от тези бактерии върху храната, устройството изпраща сигнал към смартфон или други цифрово устройство като предупредителна мярка.

 

На разработването на подобно устройство се гледа с много добро око в няколко аспекта. То ще може да се поставя фабрично върху опаковката на всеки тип процесирана храна. Данните, които то дава, са в реално време и може да се считат за абсолютно достоверни за моментното състояние на всеки един продукт, подготвен за консумация.

 

Тенденцията е този тип лепенки да променят сегашния стандарт за определяне годността на хранителните продукти. Очаква се новите устройства да премахнат необходимостта от отбелязване срока на годност на храната върху опаковката. Факте е, че това е много субективна мярка, която често заблюждава потребителите за качеството на храната и не дава реална оценка за това дали тя е годна за безопасна консумация.

 

Всяка година средно 1 на 10 души по света става жертва на някакъв тип хранително натравяне. Последствията са различни по тежест, а в някои случаи изискват продължително лечение, особено в детска възраст. Основна причина за хранителните интоксикации са патогенните бактерии, с които е била заразена храната и невъзможността да се отчете наличието им преди консумация.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В някои случаи токсините, които тези бактерии са отделили в храната, са в толкова големи количества, че симптомите на хранително натравяне са факт само няколко минути след консумация на замърсената храна. Според учените от канадския екип рискът от интоксикации след консумация на замърсена и негодна храна скоро ще бъде сведен до минимум.

 

Учените отбелязват още една потенциална полза от иновативните устройства, които разработват. Те ще помогнат за това храни, които се изхвърлят единствено поради съмнение за годността им за консумация, да се запазват, ако новите устройства покажат, че те всъщност не са замърсени с опасни бактерии. Така ще може да се намали тежестта на непрекъснато разрастващия се проблем с разхищението на храна в световен мащаб.