Норвежки учени са установили, че готвенето на газ е по-вредно, отколкото това на електрически котлон и повишава риска от туморогенеза.
 

 

Според резултатите от научното проучван, публикувано в списание "Occupational and Environmental Medicine", пушекът, който се отделя при пърженето на храни при висока температура е канцерогенен.
 Зад същото твърдение застават и експерти от Международния център за изследвания на рака към Свеовната здравна организация.
 

 

Изследователски екип  от Университета за наука и технологии в Трондхайм, направил сравнение между пържене на месо на газ и на електрически котлон.
 

 

По време на експеримента, в продължение на 15 минути, в маргарин или със соево олио били  пържени 17, 400 грамови пържоли. Кухнята, в която било направено изследването, била оборудвана с абсорбатори, подобни на тези в средностатистическите западноевропейски ресторанти.
 

 

Събраните данни показали значително завишена концентрацията на полициклични ароматни въглеводороди и алдехиди, които се считат за канцерогенни замърсители, както и на  ултрафини частици, които са токсични за белите дробове.
 

 

Авторите на изследването са категорични, че най-опасно за здравето е пърженето в маргарин на газов котлон. При толкова висока температура, от маргарина се отделят и най-големи количества на веществото  нафтален, което е токсичен, полицикличен ароматен въглеводород.
 

 

Независимо от вида на мазнината, при пържене на газов котлон са били отчетени и най-високи нива на алдехидите.
 

Пак при пържене на газ се отделят и най-високи концентрации на фини частици, които са свързват с пламъка на газа, а не с пърженето.