Епидемията от затлъстяване се е превърнала в главен обществен проблем както в индустриализираните, така и в развитите страни. Наблюдения показват, че обезитетът става траен още преди юношеските години. Фактът, че се сблъскваме с този проблем още преди пубертета, предполага ранно откриване на децата, изложени на риск, и предлагането на индивидуални превантивни програми в самото училище съвместно със специалисти. За съжаление подобни мерки се оказват изключително нерентабилни.

Списание PLoS ONE, в броя си от 20 Юни посочва шведско проучване, предлагащо протокол, който открива около 30% от децата със започнало затлъстяване още преди 5 годишна възраст само въз основа данни от теглото и височината. Протоколът подбира 4- и 5-годишни момчета с боди мас индекс (BMI) над средното международно ниво и момичета на същата възраст с BMI над 20 за участие в програми за редуциране на телесната маса.

Този метод не изисква никакви специални оборудвания и може да се прилага във всяко детско заведение, в което растежът и развитието преди пубертета се следят редовно. Такъв подход би ограничил значителни обществени финансови загуби и ще намали страданията на пациентите и техните семейства.


Ендокринолози се стремят да направят тези скринингови програми още по-прецизни и да обхващат повече проблемни деца. Обмисля се и редовното мониториране на наследственост и хранителни навици.