Комбинирането на лекарствата с подходящи храни може да подобри тяхната ефективност, както и да намали цената на лечението.

Онколозите Марк Ретин и Езра Кохен от Университета в Чикаго са изразили експертното си мнение по въпроса. Те са проучили ефекта от терапията на рака на гърдата при консумацията на мазнини. Констатирано е повишение резорбцията на медикамента в сравнение с приема на лекарствата без храна. Оказва се, че в първия случай бионаличността на препарата lapatinib, прилаган при карцином на гърдата, нараства със 325%.

Според Ретин само промяната в часа на взимане на лекарството може да намали необходимостта от него с около 60%. Той споменава и за ролята на сока от грейпфрут, за който е известно, че стимулира резрбцията на ред медикамендти. Смята се също, че един от нежеланите лекарствени ефекти - диарията, се дължи именно на непълната резорбция на медикамента. ТОгава при понижаване на дозата му и количеството нерезорбирано вешество, диарията би била овладяна.

Авторите очакват фирмата производител да направи необходимото и да разучи ефекта от комбинирането на lapatinib със сок от грейпфрут и приложението му в терапията.