Широко разпространена е препоръката за консумация на осем чаши вода дневно, но за мнозина това оптимално количество се оказва трудно достижимо. Сега изследователи хвърлят светлина върху причината за проблема, след като установяват механизъм на гълтане, който пречи на консумацията течности, когато не изпитваме жажда. 
 
Имайки предвид, че 60% от телесното тегло се състои от вода, не е изненада, че тя е от основно значение за здравето и подпомага всяка функция в организма. Какво е необходимото количество вода за деня?
 
Въпреки правилото за осем чаши дневно, няма конкретно доказателство, според което да се определя с точност оптималното количество течности, които следва да консумираме. 
 
Въз основа на данни от Института по медицина в САЩ се препоръчва жените да консумират общо около 2,2 л течности за деня, докато за мъжете оптималното количество е около 3 л.
 
Въпреки това, в данните на новото проучване се посочва, че трябва да консумираме вода, само когато изпитаме жажда. Причината е, че изследователите откриват механизъм, който превръща в предизвикателство консумацията на по-големи количества вода. 
 
За целите на новото проучване изследователският екип набира доброволци, които са помолени да консумират много вода след физически упражнения и малко по-късно през деня, когато не изпитват жажда. 
 
Всеки път участниците следва да оценяват трудността за поглъщане на водата. В сравнение с консумацията ѝ непосредствено след физически упражнения, за участниците се оказва три пъти по-трудно да консумират вода, когато не изпиват жажда
 
Според изследователите по време на проучването за първи път се установява усилие за преглъщане, когато става дума за консумация на допълнително вода, което означава, че се наблюдава някаква съпротива. Те допълват, че това съответства на идеята, според която гълтателният рефлекс се потиска, когато сме изконсумирали достатъчно вода. 
NEWS_MORE_BOX
 
Изследователите използват и ядрено-магнитен резонанс, който им позволява да се измери мозъчната активност непосредствено преди преглъщането на водата – когато участниците са жадни и когато не са. 
 
Установява се значително по-висока активност в определени области в областта на десния префронтален кортекс на мозъка в случаите, когато участниците трябва да направят усилие, за да преглътнат водата. Това означава, че мозъкът отхвърля потискането на гълтателния рефлекс, за да позволи допълнителната консумация на вода. 
 
Данните са поместени в Proceedings of the National Academy of Sciences