Консумацията на големи количества кофеин дневно може сериозно да повиши риска от развитие на глаукома при хора с генетична предразположеност към повишено очно налягане.

 

Интернационално многоцентрово проучване, ръководено от Медицинското училище Икан в планината Синай е първото, което наблюдава диетично-генетичното взаимодействие при глаукомата.


 

То е публикувано в сп. Ophthalmology, заедно с препоръка към пациентите с фамилна обремененост за заболяването да намалят дневния си прием на кофеин.

 

Проучването проследява връзката между кофеина и риска от глаукома, както и повишеното вътреочно налягане, което наред с други фактори повишава вероятността от заболяването.

 

При глаукома пациентите обикновено не забелязват значителни симптоми преди прогресията на заболяването, когато се наблюдава загуба на зрението.

 

Автор кореспондент на проучването е д-р Луис Р. Паскуале. Той е заместник-председател по офталмологични изследвания за здравната система "Панината Синай".

 

Екипът от изследователи използва данни от UK Biobank, което представлява широкомащабна биомедицинска база данни, базирана на населението и поддържана от различни здравни и правителствени агенции. Те анализират информацията на повече от 120 000 човека в периода между 2006 и 2010 г.

 

Участниците са на възраст между 39 и 73 години. Те предоствили на изледователите техните здравни досиета заедно с ДНК проби, събрани за генериране на данни.

 

Също така, дават отговори на много въпросници относно тяхната диета, фокусиращи се върху това колко кофеинови напитки пият дневно, колко и каква храна, съдържаща кофеин, консумират и какъв е размерът на порцията.

 

Учените вкючват и въпроси относно зрението на хората, включително за налична глаукома или фамилна обремененост от заболяването. Три години след това е измерено очното налягане на участниците, направени са и други излследвания.

 

Изследователите първоначално разглеждат връзката между приема на кофеин, повишеното вътреочно налягане и глаукомата, която е отбелязана във въпросниците. Те провеждат многопроменливи анализи.

 

След това оценяват дали генетичните данни променят тези взаимоотношения. Те изчисляват генетичния риск от повишено вътреочно налягане на всеки и анализират тяхното взаимодействие.

 

Заключението от проведените изследвания е, че не наблюдават повишен риск от глаукома и повишено вътреочно налягане при голяма консумация на кофеин, но при пациентите с голяма генетична предизпозиция към по-високи стойности на вътреочно налягане, повишената консумация на кофеин може да доведе до по-високи рискове за поява на глаукома.

 

Източници:

https://www.azolifesciences.com/news/20210608/Consuming-large-amounts-of-daily-caffeine-may-increase-the-risk-of-glaucoma.aspx?utm_source=news_medical_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ophthalmology_optometry_newsletter_1_july_2021

https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2021/high-caffeine-consumption-may-be-associated-with-increased-risk-of-blinding-eye-disease