Хранителните продукти са химични компоненти, посредством които човек набавя необходимите му хранителни вещества за поддържане на оптималните метаболитни потребности. Всеки продукт има специфичен състав и той определя специфичните му функции в организма. Едни продукти са богати на пластичен материал (белтъци), в други преобладават енергийни съставки (въглехидрати и мазнини), а в трети присъствието основно на микронутриенти, определят и регулаторната им функция на обменните процеси в организма.

 

Оценката на хранителните продукти се извършва на базата на тяхната хранителна, биологична и енергийна стойност. Хранителната стойност се определя от оптималното съотношение на основните хранителни вещества. Биологичната стойност на продуктите зависи от количеството и баланса на есенциалните им съставки като незаменими аминокиселини, полиненаситени мастни киселини, витамини, макро- и микроелементи. Енергийната стойност на продукта зависи от количеството енергия, която се освобождава при окислителното разграждане на съставящите го хранителни вещества в организма.


 

Повечето хранителни продукти притежават разнообразни свойства, поради което могат да се разглеждат като продукти със смесено предназначение. Но във всеки продукт преобладават в една или в друга степен вещества, които задоволяват определени потребности на организма.

 

Пластично значение имат: месо, риба, яйца, мляко и произведенията от тях, варивата, а енергийно – хляб, ядки, тестени, следкарски и захарни изделия, пчелен мед, мазнини и богати на мазнини продукти. За биологичната стимулация и регулация на сложните процеси в организма са необходими плодове и зеленчуци.

 

В зависимост от устойчивостта им при съхранение и сроковете за разваляне, хранителните продукти биват:

  • Бързоразвалящи се – мляко, сметана, месо и различни месни полуфабрикати, варени меса и птици, риба, сладкарски изделия и др. Особено бързо развалящи се са онези от тях, чийто срок на съхранение е до 72 часа от часа на производството;
  • Трайни (устойчиви) са сухите продукти с влажност под 15% (брашно, захар, ориз, макаронени изделия и др.).

Хранителните продукти трябва да отговарят на някои изисквания:

  • Да доставят на организма хранителни вещества, задоволяващи неговите пластични и енергийни нужди;
  • Да не съдържат химични, биологични или механични фактори, които могат да увредят здравето на човек.

Съхранението на хранителните продукти зависи от вида им.