Туморните клетки изискват повече енергия за растежа и деленето си, отколкото нормалните клетки. Ето защо те консумират по-голямо количество глюкоза. Не само това, ами и я преработват по-бързо - метаболизмът им е ускорен. Този феномен е известен като ефект на Варбург.


Съвсем наскоро белгийски екип от молекулярни биолози за първи път и категорично доказа ролята на захарта в този процес. Според техните проучвания ефектът на Варбург стимулира туморния растеж


Съществуват множество спекулации за влиянието на захарта върху здравето и повишеният ѝ прием се смята за рисков фактор за много заболявания – включително злокачествени.С откритието си изследователите хвърлят светлина върху порочния кръг на туморния растеж, стимулиран от захарта – изродените клетки я обработват много бързо, което стимулира още повече разрастването им, за целта те метаболизират още по-бързо глюкозата... Тоест, тя не причинява зараждането на туморни клетки, но при появата на такива усилва разпространението им.

NEWS_MORE_BOX


Глюкозата е главното „гориво“ на което работят всички клетки, но защо тогава тя има такъв ефект само върху туморите? Това е така, защото докато клетките, изграждащи тялото ни, я разграждат с участието на кислород, то клетките на туморите предпочитат друг път за извличане на енергия от глюкозата – анаеробен.


За целта на тези проучвания са използвани дрожди, които се оказали особено подходящ модел за туморна клетка – също използвали анаеробен път за снабдяване с енергия, а и разполагали с определен вид РАС-протеини. Особеното при тях е, че са свързани с растежа на клетките и когато има мутации в тях, той става неконтролируем.


Такива РАС–протеини се откриват именно и в клетките на туморите. Екипът се опитва да изясни връзката между захарта и активността на РАС-протеините.


Предстои да разберем дали този пробив в науката ще има практично приложение в медицината