Научните проучвания, които подчертават ползите от кафето за здравето, са многобройни.

 

Толкова много, ни се иска да умножим кафе паузите, за да намалим риска от различни заболявания или дори риска от летален изход, както предполага последното проучване, което е анализирало ползите от кафето.


 

Според публикуваното в Annal of Intern Medicine проучване умерената консумация на неподсладено или подсладено кафе е свързана с по-нисък риск от летален изход.

 

Кафе и продължителност на живот

Изследването е обсервационно  - може да покаже наличие на връзка, но не и причинно-следственост.

 

Следователно това проучване не доказва, че кафето е пряко отговорно за спада в леталитета, наблюдаван при хора, които консумират и такива, които не консумират кафе.

 

Резултатите са получени от прегледа на данни от 171 616 души на средна възраст 55 години.

 

Прегледана е информация за начина им на живот, демографски профил и диета, налични в медицинската база данни на UK BioBank.

 

Въпреки това, оценката на риска от летален изход е била изчислена за много по-малка извадка, тъй като по време на изследването са били регистрирани 3117 смъртни случая.

 

Това е достатъчно, за да се направят оценки за сравнения на леталитета по време на проследяването, но има голяма статистическа несигурност в тези данни, поясняват учените. 

 

Друг елемент, който трябва да бъде допълнително проучен, за да се направи ясна преценка за ползите от кафето в тази насока е влиянието на промените в консумацията на кафе. 

 

Половината от участниците са въвели консумацията на кафе в начина си на живот в някакъв момент по време на проследяването, но влиянието на промените в консумацията не са били изследвани.

 

Тези данни не са представителни за действителната консумация на кафе на участниците по време на десетгодишното проследяване.

 

Наблюдаваните модели на консумация на кафе са от почти 10 години и най-вероятно са се променили, което може да има отношение към свързаните с кафето ползи за здравето и продължителността на живота.

 

Разликите в начина на живот и хранене на участниците също могат да допринесат за разликата в леталитета между хората, които консумират и тези, които не консумират кафе.

 

Въпреки че учените могат да направят корекции на данните, за да премахнат тези фактори, които могат да променят резултатите, все пак остава невъзможно напълно да се пренебрегнат.

 

Увеличаването на консумацията на кафе не увеличава продължителността на живота.

 

По всяка вероятност консумацията на кафе в разумни количества не е вредна за здравето, с изключение на много специфични случаи, когато не е препоръчителна.

 

Референции:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/alimentation-cafe-y-t-il-lien-notre-longevite-98873/

https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M21-2977