Интересни резултати получават швейцарски изследователи от Университета на Базел за ефекта на кафето върху мозъка при млади хора. На база сериозните им наблюдения на 20 души, те правят извода, че при 10 дни консумация на кофеин човешкият мозък намалява своя обем. Това, касаело сивото вещество, в което са разположени самите нервни клетки. Бялото вещество в мозъка се състои от дългите израстъци на невроните – аксоните. Тези израстъци свързват различните части на мозъка и предават нервните сигнали към други органи.


Свиването на сивото вещество било особено видимо в дясния среден темпорален лоб на мозъка, където се намира хипокампът. Той участва във формирането на паметта и пространственото мислене. 


Изследването е извършено на два етапа – през първия доброволците, участвали в експеримента, приемали по 3 таблетки кофеин дневно в продължение на десет дни, през втория също толкова дълъг период – им давали плацебо. След всеки етап изследователите провеждали магнитно-резонансна томография и електроенцефалография на участниците, за да изучат промените в обема и активността на мозъка. 


Промените се наблюдавали само след първия период, реално времето на прием на кофеин, докато през втория период учените установили, че мозъкът възвръщал обичайната си форма. Това означава, че ефектът на кофеина върху него е бързо обратим след преустановяване консумация му. 


Според изследователите намаляването на мозъчния обем не е свързано с нарушения на когнитивната функция.

 

Междувременно учените установили, че приемът на кофеин не повлиявал продължителността и пълноценността на съня, което според тях озчначава, че промените в мозъчната кора не са свързани със съня.

 

Досега влиянието на кафето или кофеина са се изследвали предимно при хора в напреднала възраст, които малко или много са били засегнати от невродегенеративни процеси и ефектите му са били отчитани като положителни. На фокус швейцарските учени взимат здравия млад човек, с което, самите те подчертават, че изследването им не покрива редица изисквания, за да има висока научна стойност. 


Предишни изследвания на кофеина свързват приема му с по-нисък риск от деменция1, забавяне процесите на влошаване на когнитивните функции2, понижаване на риска от развитие на невродегенеративни заболявания3


Дали пък свиването обема на сивото вещество не е свързано с подобряване на когнитивните процеси?


Научният труд е представен в Cerebral Cortex4.

 

Източници:

1. https://www.nature.com/articles/srep43846
2. https://hub.jhu.edu/2014/01/12/caffeine-enhances-memory/
3. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00735/full

4. https://academic.oup.com/cercor/advance-article-abstract/doi/10.1093/cercor/bhab005/6135013?redirectedFrom=fulltext#227939220