Деменцията е много често срещано заболяване в световен мащаб, като най-разпространеният вид е болест на Алцхаймер. Към момента не е намерен ефективен метод на лечение на заболяването, въпреки че някои промени в начина на живот могат да забавят появата на болестта.

 

Според проведено в Австралия проучване, количеството кафе, което се консумира, има връзка със скоростта и прогресията на когнитивните нарушения при болест на Алцхаймер.


 

Болестта на Алцхаймер е сложно невродегенеративно заболяване, което не е нормална част от процесите на стареенето. Тя води до сериозни промени в мозъка, които могат да доведат до загуба на паметта и когнитивен упадък.

 

Заради липсата на ефективно лечение, отлагането на началото и превенцията на това дементно заболяване са от голямо значение.

 

Екипът от изследователи, които провеждат проучването, са от Университета Edith Cowan в Пърт, Западна Австралия. Те използват данни от предходно изследване, в което са включени 227 души на възраст на или над 60 години.

 

Състоянието на тези хора се проследява около едно десетилетие, като при включването си в изследването участниците не са страдали от когнитивни нарушения.

 

С помощта на въпросници, специалистите определиха количеството кафе, което хората консумират ежедневно. След което правят оценка на техните когнитивни функции, като епизодична памет, разпознаване, време необходимо за асимилиране на информация и други.

 

Някои от участниците преминават през ядрено-магнитен резонас (ЯМР), чрез който да се определи степента на атрофия на тяхната мозъчна тъкан.

 

При анализ на данните се установява, че редовната консумация на кафе има положително влияние върху много от функциите на мозъка. Освен това пиенето на по-големи количества кафе се свързва с по-бавен цялостен когнитивен упадък в различните области на мозъка в хода на изследването.

 

В заключение изследователите отбелязват, че увеличаването на приема на кафе от 1 до 2 чаши на ден може потенциално да намали когнитивния упадък с до 8% след 18 месеца.

 

За същия този период се наблюдава и до 5% понижаване в натрупването на бета-амилоид в мозъка, който обикновено води до формирането на плаки, характерни за болестта на Алцхаймер.

 

Проучването е публикувано в сп. Frontiers in Aging Neuroscience.

 

Референции:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2021.744872/full