Храненето късно вечер не е препоръчително според редица диети и специалисти. Ново проучване предполага, че и времето, в което човек се храни е от значение и за максимизиране на ефектите против стареенето, свързвани с диети, ограничаващи приема на калории.

 

Множество изследвания подкрепят твърдението, че недостигът на храна предизвиква физиологични промени, които насърчават дълголетието и забавят началото на заболяването, свързано с възрастта.


 

Диетите, свързани с ограничаването на калории при хората, които включват намаляване на средния прием на последните с около една трета, биха могли да удължат човешкия живот, въпреки че до момента липсват сериозни научни доказателства.

 

Известно е, че ограничаването на калорийния прием в определени часове от деня може да има ефект, основаващ се на циркадната система, която контролира ежедневните физиологични цикли, метаболизма и различните видове поведение като хранене и други. Тези фактори също се свързват със стареенето.

 

Това симулира група от изследователи от Югозападния медицински център на Тексаския университет в Далас, Тексас, да проучат дали времето на хранене допринася за удължаващите живота ефекти, в резултат на ограничения калориен прием.

 

За да се определи дали времето на хранене има ефект върху продължителността на живота - независимо от ограничаването на калориите и гладуването, специалистите провеждат множество изследвания и правят анализи.

 

Те стигат до заключението, че в сравнение с неконтролируем прием на храна, диетите ограничаващи калорийния прием водят до повишаване на живота с 10%, докато в резултат на гладуване за 12 часа през ноща - фастинг, продължителността на живота е по-голяма с 20%.

 

Тези резултати не зависят от цялостното общо тегло.

 

Стареенето предизвиква широко разпространено повишаване на генната експресия, свързана с възпаление, и намалява експресията на гени, кодиращи компоненти на метаболитните пътища в черния дроб.

 

Следователно рестрикциите на приема на калории през нощта значително понижават появащите се с възрастта промени и удължават времето до появата на неизбежни такива.

 

По този начин циркадният ритъм стимулира дълголетието и предоставя перспектива за по-нататъшно изследване на механизмите на стареенето.

 

Ако това твърдение се окаже вярно и за хората, специалистите предполагат, че за да удължат максимално продължителността на техния живот, те трябва да намалят приема на калории и да избягват да ядат късно вечерта.

 

Информацията от проучването е публикувана в сп. Science.

 

Референции:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0297