Ново групово проучване изследва ролята на редовната консумация на ядки в когнитинвите функции.


Мозъчната функция се определя от множество фактори в организма. Този фактор, който можем да контролираме най-лесно, е храненето – от него зависят състоянието на целия организъм, включително и мозъка. Ядките дават на организма множество полезни вещества, които действат като антиоксиданти. Антиоксидантите подпомагат цялото тяло като предотвратяват оксидативния стрес, т.е. постепенното увреждане на тъкани, протеини и ДНК в организма. Някои съединения в ядките фъстъците имат конкретен защитен ефект върху нервната система. 


Досега не е имало окончателни доказателства за ефекта на ядките върху когнитивното функциониране. Кохортно изследване, публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, следва промените в когницията в продължение на две години във връзка с редовния прием на ядки. Оценявани са психическите състояния, като са взимани предвид и данни като социално-демографски статус, начин на живот и медицинска документация. Консумацията на ядки също е било следено. Общата оценка за когнитивната функция е включвала резултати от тестове за три когнитивни области – внимание, общи познания и изпълнителна функция. Резултатите сочат, че най-често консумираната ядка от участниците е орехът. Заключението е, че тези, които ядат най-много ядки, често имат по-високо образование и по-високи нива на физическа активност в сравнение с тези с най-малка консумация. При последните се забелязва и тенденция на тютюнопушене и депресия. Първите средно статистически имат по-нисък индекс на телесната маса.


Във връзка с консумацията на ядки и когнитивна функция също са наблюдавани директни промени. Хапването на ядки веднъж на ден е свързано с подобрения в цялостната когнитивна функция. Тези, които са яли повече от три пъти ядки седмично, са имали по-добро развитие в когнитивното представяне в рамките на две години.


Наблюдавани са и реакции, свързани с психическото състояние, повлияни от ядки. Статистически при тези доброволци, които са консумирали ядки често, е имало по-ниски нива на депресия. Научният труд показва, че честият прием на ядки може да повлияе значително на когнитивната функция. Тези резултати могат да се приложат при възрастни, както и състояния като затлъстяване или метаболитен синдром.


Референции:
Ni, J. (2023, June 1) Higher versus lower nut consumption and changes in cognitive performance over two years in a population at risk of cognitive decline: a cohort study. Retrieved 2023, June 8 from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37269908/