Има все повече доказателства, че консумацията на месо увеличава риска от рак и Международната агенция за изследване на рака на СЗО счита, че преработеното месо е потенциален канцероген.

 

Ново проучване от Университета в Оксфорд, публикувано в BMC Medicine, разкрива, че вегетарианците са с 14% по-нисък риск от развитие на рак, в сравнение с хората, които консумират месо редовно.


 

Колкото по-малко месо, толкова по-малък риск от рак

Резултатите от испанско проучване са получени след анализ на данните на 472 377 души на възраст между 40 и 70 години, събрани от биобанка във Великобритания.

 

Британската биобанка е ресурс с отворен достъп за изследване на генетичните, екологичните и други фактори от начина на живот за развитието на много заболявания.

 

В началото на проучването никой от участниците не е имал раково заболяване.

 

Въз основа на въпросник за техните хранителни навици, участниците са били разделени в различни категории, според нивото на консумация на месо:

  • Участници, които редовно консумират месо - 247 571 души;
  • Участници, които консумират малко количество - 205 385 души;
  • Участници, които консумират само риба - 10 696 души;
  • Вегетарианци или вегани - 8 685 души

Редовната консумация се равнява на пет и повече седмични приема на месо.

 

Прием на малко количество месо се счита за по-малко от пет пъти седмично.

 

Участниците в проучването са били проследени средно 11,4 години и общо 12% от участниците са развили някакъв вид рак.

 

Били са открити 9 501 случая на рак на простата, 7 537 случая на рак на гърдата след менопауза и 5 882 случая на колоректален рак.

 

Тези видове рак представляват, според изследователите, 39% от раковите заболявания, диагностицирани в Обединеното кралство.

 

Изследователите са установили намаляване на риска от рак при всички участници, които не са консумирали месо, в сравнение с тези, които са консумирали.

 

Както намаляването на консумацията на месо, така и изключването му от хранителния режим води до по-ниска честота на ракови заболявания.

 

В обобщение: Рискът от развитие на рак намалява при намаляване на консумацията на месо. Сред хората, които консумират малки количества месо - пет пъти в седмицата или по-малко, рискът е с 2% по-нисък, по-малко, но все пак е значително намаление.

 

Всеки рак може да се дължи на редица причини, сред които фактори от начина на живот извън диетата, тютюнопушене или наднормено тегло.

 

Рак на гърдата, простатата и дебелото черво

Рискът от колоректален рак намалява до 9% сред хората, които консумират малко месо, в сравнение с тези, които консумират редовно.

 

Според изследователите, този резултат подсилва доказателствата от предишни проучвания, свързващи консумацията на месо с по-висока честота на колоректален рак.

 

СЗО и Световният фонд за изследване на рака потвърждават връзката между риска от развитие на колоректален рак и консумацията на преработено месо.

 

По отношение на рака на гърдата след менопауза, жените, спазвали вегетариански начин на хранене, са имали 18% по-нисък риск от развитие на този вид рак, в сравнение с тези, които консумират месо.

 

Изследователите обаче предупреждават, че в този случай разликата може да се обясни с по-ниския индекс на телесна маса  на жените, спазващи вегетариански хранителен режим.

 

Има силна връзка между индекса на телесна маса и риска от рак на гърдата след менопауза, вероятно поради по-високите нива на циркулиращи естрогени от биохимичните модификации на андрогените в мастната тъкан, обясняват изследователите.

 

При мъжете рискът от рак на простатата намалява с 31% при тези, които спазват вегетарианска диета и с до 20% при тези, които консумират риба, но не и месо.

 

Въпреки това, няма съществени разлики в риска между мъжете, които консумират месо повече или по-малко от пет пъти седмично.

 

Изследването показва асоциация между начина на хранене и риска от развитие на рак.

 

Изследователите настояват, че тези резултати не позволяват да се установи ясна причинно-следствена връзка.

 

Източници:

https://www.cuerpomente.com/alimentacion/vegetarianos-menor-riesgo-cancer-estudio-universidad-oxford_9628

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02256-w