Консумацията на четири чаши мляко на ден могат значително да намалят риска от фрактура сред възрастните. Според специалисти от Цюрих, увеличаването приема на калций по този начин понижава стойностите му с цели 72%.

При проучване сред 930 мъже и жени на възраст между 27 и 80, участниците са разделени на две групи - едната е приемала плацебо, а другата - 1200 мг калций (препоръчвания дневен прием). Сред последните значително намалява риска за фрактура при нормално по интензитет натоварване (ходене или стоене прав), както и при по-високо такова - бягане, спортуване, падане или претърпяване на инцидент. Минималният дневен прием от калций може да бъде осигурен от четири чаши мляко.

Костната плътност се увеличава до 35-годишна възраст. Недостатъчна такава води до висока честота на счупвания на кости и до сериозни физически ограничения и инвалидизация.