Нивата на консумация на алкохол, които понастоящем се считат за безопасни, са свързани с развитието на сърдечна недостатъчност.

 

Това показва изследване, представено на 22 май на Heart Failure 2022 - научен конгрес на Европейското кардиологично дружество - ESC.


 

Това проучване потвърждава, че е необходим по-предпазлив подход към консумацията на алкохол.

 

За предпазване от сърдечни заболявания е необходимо да се ограничи седмичната консумация на алкохол до по-малко от една бутилка вино или по-малко от три и половина бутилки от 500 мл 4,5% бира.

 

Според Световната здравна организация, Европейският съюз е с най-висока консумация на алкохол в света.

 

Дългосрочната консумация на алкохол може да причини сърдечна недостатъчност, наречена алкохолна кардиомиопатия.

 

Доказателствата от проучванията в азиатските популации показват, че по-ниските количества на алкохол също могат да бъдат вредни.

 

Тъй като има генетични и екологични различия между азиатските и европейските популации, това проучване изследва дали има подобна връзка между алкохола и сърдечните изменения при европейци с риск от развитие на сърдечна недостатъчност.

 

Ключов елемент в лечението за тази част от населението е управлението на рискови фактори като алкохолната консумация, така че познаването на безопасните нива е от решаващо значение.

 

Проучването се е провело с участието на 744 възрастни, на възраст над 40 години, които са били с риск от развитие на сърдечна недостатъчност поради наличието на рискови фактори - например високо кръвно налягане, диабет, затлъстяване.

 

Средната възраст на участниците е била 66,5 години и 53% от участниците са били жени.

 

Сърдечната функция е била измерена с ехокардиография в началото на проучването и при всяко проследяване.

 

Проучването е използвало ирландската дефиниция за една стандартна напитка - една единица, която се равнява на 10 грама алкохол.

 

Участниците са били категоризирани според седмичния им прием на алкохол:

  • Никакъв прием;
  • Нисък прием - по-малко от седем единици - до една бутилка от 750 ml 12,5% вино или три и половина бутилки от 500 ml 4,5% бира;
  • Умерена консумация - 7–14 единици - до две бутилки 12,5% вино или седем бутилки от 500 ml 4,5% бира;
  • Висока консумация - над 14 единици - повече от две бутилки 12,5% вино или седем бутилки от 500 ml 4,5% бира.

Изследователите са анализирали връзката между употребата на алкохол и здравето на сърцето за средно 5,4 години.

 

Резултатите са докладвани отделно за групите с повишен риск и тези, при които се наблюдава състояние, предшестващо сърдечната недостатъчност.

 

В рисковата група влошаването на здравето на сърцето се определя като прогресия до пред-сърдечна недостатъчност или до симптоматична сърдечна недостатъчност.

 

За групата, която е била в състояние, предшестващо сърдечната недостатъчност, влошаването на здравето на сърцето се определя като влошаване на функциите на съкращение или релаксация на сърдечната мускултура или прогресия до симптоматична сърдечна недостатъчност.

 

Анализите са били коригирани за фактори, които могат да повлияят на сърдечната структура, включително възраст, пол, затлъстяване, високо кръвно налягане, диабет и съдови заболявания.

 

В групата с предсърдечна недостатъчност, в сравнение с липсата на алкохол, умереният или висок прием е свързан с 4,5 пъти повишен риск от влошаване на здравето на сърцето.

 

Проучването предполага, че пиенето на повече от 70 g алкохол на седмица е свързано с влошаване на пред-сърдечната недостатъчност или прогресия до симптоматична сърдечна недостатъчност при европейците.

 

Не са наблюдавани никакви полезни свойства на ниската консумация на алкохол.

 

Резултатите показват, че е важно да се препоръчват по-ниски граници на безопасен прием на алкохол при пациенти, които са с висок риск от развитие на сърдечна недостатъчност.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-05-alcohol-risky-heart-previously-thought.html