Замисляли ли сте в случаи на произнасяне на фразата „Заболя ме сърцето“ за смисъла й? Много често реагираме обичайно на определени събития, използвайки думата сърце, без действително да правим връзка с този съществен наш орган.

Предлагам ви един експеримент и следващия път, когато, да речем ви, поискат цена далеч от възможностите ви и българските стандарти, преди да изречете това изречение да се замислите какво чувствате в момента.

Със сигурност шокът, макар и незначителен, предвид къде-къде по-сериозни събития, се предава веднага на организма ви, който вече е изстрелял ред съединения и хормони, водещи до стягане на артериите ви и е извадил обмяната на веществата от обичайното равновесие. Дори и да не задълбаваме в дебрите на организма и тези сложни механизми и процеси, можем да си дадем сметка за неприятното пристягане, което се получава в областта на слънчевия ни сплит от неприятния за нас факт, особено в случаите, когато силно сме желали въпросния предмет или услуга.

Друг достатъчно красноречив пример са случаите на инфаркт или инсулт след преживяване на някакво трагично събитие, превърнали се в широко есплоатиран епизод на филмовата и театрална индустрия.

Подхождайки към разбирането на тази асоциация, трябва обаче да отбележим, че всъщност историите, които човекът използва в изкуството, а и във фолклора, са взаимствани от живота и едва после идва обратното „като на филм“.

Вече има достатъчно доказателства, че при стрес и постоянно напрежение в организма ни се случват редица неблагоприятни събития, които в дългосрочен аспект имат пагубен ефект и върху сърцето. Към този арсенал спада и едно чувство, с което съвременният човек, сякаш е закърмен – чувството на вина. Ако се замислим, постоянно в ежедневието си се чувстваме виновни – изпусна ли сме крайния срок за проекта в работата, не обръщаме достатъчно внимание да децата вкъщи, повишили сме тон без причина на любимия си човек, не сме съдействали на колегата си, за пореден път не сме посетили и отделили време на болния си родител...

NEWS_MORE_BOX„Поддържането на негативни чувства – като чувство за вина – еднозначно повишават риска от коронарна болест на сърцето и инсулт“ споделя д-р Дора Пачова, непосредствено аргументирайки се с факти, подкрепени от науката „Отрицателните емоции реално повишават нивата на С-реактивен протеин“. С-реактивният протеин е онзи специфичен протеин, който се проявява и пръв сигнализира в тялото ни за възникване на възпаление, дори преди масово известното СУЕ – скоростта на утаяване на еритроцитите.

Измерването на високочувствителния С-реактивен протеин вече се приема като обещаващ метод за прогноза на сърдечносъдов риск при здрави хора и идентифицирането на склонност към развитие на коронарна болест.

Чувството на вина може да се измери и с други тестове, с които борави медицината. Има доказателства, че хората, които се самообвиняват имат високи нива на провъзпалителни цитокини и при тях рязко намалява IgA антителата, което е показател за проблем във функционирането на имунната система, продължава д-р Пачова, поднасяйки ни данни от интересно проучване, с участието на известния д-р Розенман - Clinical coronary heart disease study; Western Collaborative Group Study.

В продължение на 9 години в него се наблюдават 257 души с коронарна болест на сърцето на възраст между 39 и 59 години, като изследователският екип открива повтарящо се съвпадение между честотата на тези случаи и един и същ модел на поведение, който определят като „А“. Това е поведение, което се проявява в „сложна и емоционално натоварена среда, в ситуации на недостиг на време и на непрекъснато влагане на усилия за преодоляване на постоянни противоречия и препятствия“, пояснява д-р Пачова. Основните характеристики, по думите й, са спешност и нетърпение, стремеж за постижение в конкурентна среда, поведение на агресивност, което е свързано с лесно предизвикване на враждебност.

Но тук интересна е констатацията, която извеждат учените. При анализа на данните те правят заключението, че поведение от този тип „А“ води до развитието на коронарна болест на сърцето и може да се смята за независим рисков фактор, еквивалентен по сила на тютюнопушенето и високото кръвно налягане.

И за да не изглеждаме обречени и твърде безпомощни да променим „предначертаното“ веднага трябва да поднесем и други факти и стари истини. Съветите, които могат да ни дадат психолозите, да се успокоим и намерим ефективни за нас техники за релакс от напрежението, са ни вече известни, както и искрената препоръка да се опитаме да не съдим толкова отвисоко себе си и потърсим един по-позитивен ъгъл, от който да погледнем и анализираме случващото ни се.

Съвременните научни изследвания обаче могат да ни зашеметят с откритията си. Колкото и да е напреднала медицината, оказва се, че има още твърде много неизвестни за случващото се в организма на човека. Странното е, че понякога науката, сякаш следва прозренията на древни философии, като само ги доказва.

Между системите, органите, дори и клетките в организма тече постоянен процес на обмяна на информация. Еквивалент на нашите думи са различни молекули и вещества. Свикнали сме да мислим, че потокът мозък – останали тъкани на организма е основният, като пренебрегваме значението и на обратната връзка, без която обаче мозъкът би бил безпомощен да изгради своите „команди“. Такъв пример е връзката N. Vagus – мозък. Този нерв, например, информира мозъка и за наличието на цитокини, които са свързани с коронарна болест на сърцето. Активирането на блуждаещият нерв може да предизвика отстрана на мозъка противовъзпалителен отговор и забавяне на атеросклерозата.

  

Fig. 1. The afferent and efferent pathways, which inform the brain about and modulate the inflammatory status of the heart and arteries, via the vagus nerve.
Additional modulating systems are also indicated. Note: Ach, acetylcholine; NE, norepinephrine; NTS, nucleus tractus solitarius; PIC’s, pro-inflammatory
cytokines; IL-1, interleukin 1; NPY, neuropeptide Y. Parasympathetic brain stem nuclei include: the nucleus Edinger-Westphal, superior salivatory nucleus,
inferior salivatory nucleus, and the dorsal vagal complex of the medulla.

 Лошото е, че при постоянен стрес и негативни усещания комуникационната система вътре в нас не функционира правилно. В конкретния пример при една постоянна потиснатост рецепторите на N. Vagus въобще могат да не реагират и не изпратят важната информация на мозъка, за да може последният да се погрижи за задействането на възстановителните процеси.

Освен със съзнателни усилия да тушираме негативните емоции, с което да помогнем на организма да постигне равновесие в метаболитните и комуникационни процеси, и отпускане, на този процес можем да повлияем и чрез средствата на хомеопатията.

Въпреки скептицизма на много лекари хомеопатията набира скорост в събирането на доказателства за ефекта от прилагането на средствата й. Все още е трудно да се обяснят механизмите, по които тези препарати действат. Това, което може да се обясни на този етап е, че хомеопатичните лекарства носят определени наночастици, които, един вид, представляват „думите“ с които борави самият организъм и с тяхна помощ могат да се изпратят нужните съобщения до съответните центрове, за да се задейства определен процес тогава, когато механизмът е "прегрял".

Повече за това как бихме могли да въздействаме на този механизъм и повлияем в положителна насока сърдечното си здраве с помощта на хомеопатията, можете да прочетете в продължението на темата.

 

В текста е използвана фактология, илюстративен материал и цитирани изследвания от презентация на д-р Дора Пачова, магистър по хомеопатия, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България.

Д-р Пачова е завършила медицина през 1987 г. Практикува хомеопатия от над 20 години. Специализирала е в Германия, Белгия, Израел, Гърция.