Австрийският национален план за справяне с антимикробната резистентност потвърждава ползите от приложението на хомеопатията. 

 

Последната актуализация на националния план за действие на австрийското правителство за справяне с антимикробната резистентност потвърждава потенциала на хомеопатията и на други комплементарни лечебни методи да бъдат от помощ. Резистентността на бактериите към антибиотиците се сочи като една от най-големите заплахи за здравето в световен мащаб. Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAO), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и Програмата на ООН за околната среда (UNEP), работещи съвместно с Европейския съюз, използват подхода „Единно здраве“ („One Health“) за засилване на мерките за намаляване на антибиотичната резистентност. В съответствие с дейността на международните организации, австрийският план описва проектите и процедурите, планирани с цел намаляване свръхупотребата на антибиотици във всички засегнати области. 


Холистичният подход в грижата за здравето е в основата на стратегическата концепция „Единно здраве“, която признава фундаменталната връзка между околната среда и здравето на хората и животните, и насърчава съвместните координирани усилия на учени, еколози, лекари, ветеринарни лекари, агрономи и др. Тъй като подходът „Единно здраве“ е междусекторен, австрийският план включва мерки както в областта на здравеопазването, така и на ветеринарната дейност, селското стопанство, производството на храни и грижата за околната среда, а също и в областта на образование, наука и изследвания. 


Още през 2018 г. Европейският съюз прие регламент относно биологичното производство с цел оптимална употреба на антибиотици и с препоръка при възможност да се дава предпочитание на интегративната медицина (т.е. конвенционалната медицина, подкрепена от приложението на комплементарни медицински методи като хомеопатия и др.) 


Настоящият план за действие на Австрия също определя редица стъпки за намаляване на ненужната употреба на антибиотици при животните. Една такава мярка е приложението на комплементарни терапии като хомеопатия и фитотерапия за поддържане или възстановяване на здравето на животните. Тези методи се предлагат както като допълнение към конвенционалната грижа, така и като профилактично средство.


Австрийският план за борба с антимикробната резистентност подчертава, също така, необходимостта от допълнително обучение по интегративна медицина при ветеринарните лекари както на университетско, така и на следдипломно ниво, включително по комплементарни терапии като акупунктура, хиропрактика, хомеопатия, фитотерапия и др. 


В референциите към плана за действие са включени проучвания за ефективността на хомеопатията при инфекции или тяхната превенция, както и данни от проучвания върху здравните услуги, посочени като индикация за ползите от хомеопатичното лечение за намаляване на свръхупотребата на антибиотици. 
Редица проучвания показват, че хомеопатията има потенциал да помогне в борбата с антимикробната резистентност. Проучване сред семейни лекари, например, сравнява хомеопатичната и антибиотичната стратегия при лечението на остър рино-фарингит при 499 деца в яслена и градинска възраст. При семейните лекари, използвали хомеопатия, се наблюдават значително по-добри резултати относно клинична ефективност и прояви на усложнения. 


Друго изследване (EPI3), включващо 6 379 пациента дава подобни резултати – пациентите на семейни лекари, прилагащи хомеопатия, се оказва, че използват значително по-малко антибиотици и температуропонижаващи/противовъзпалителни лекарства при инфекции на горните дихателни пътища. 


Хомеопатията, също така, може да се използва в комбинация с антибиотици с цел повишаване на тяхната ефикасност - мултирезистентни видове бактерии Staphylococcus aureus, например, са станали по-уязвими към антибиотици след приложение на хомеопатични лекарства. Хомеопатията показва успех в лечението на инфекциозни болести и във ветеринарната медицина – например, лечението на диария при малки прасета.


Тези и други изследвания сочат, че хомеопатията може да помогне за устойчивото намаляване на антибиотичната резистентност и по този начин - за поддържане на ефективността на съществуващите антибиотици в полза на здравето на хората и животните, и за опазването на околната среда.

 

Референции: 

  • ECHAMP, the European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products - https://echamp.eu/news-and-events/news/austrian-amr-action-plan-confirms-the-potential-of-homeopathy
  • Nationaler Aktionsplan zur Antibiotikaresistenz NAP-AMR -https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Antimikrobielle-Resistenzen-und-Gesundheitssystem-assoziierte-Infektionen/Antimikrobielle-Resistenzen/NAP-AMR--Der-Nationale-Aktionsplan-zur-Antibiotikaresistenz.html
  • https://www.fao.org/one-health/en
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
  • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15751328/
  • Grimaldi-Bensouda L, Begaud B, Rossignol M, Avouac B, Lert F, et al. (2014). Management of Upper Respiratory Tract Infections by Different Medical Practices, Including Homeopathy, and Consumption of Antibiotics in Primary Care: The EPI3 Cohort Study in France 2007–2008. PLoS ONE 9(3): e89990. doi:10.1371/journal.pone.0089990
  • Pasetti TA, Bissoli LR, Macedo AP, et al. (2017). Action of antibiotic oxacillin on in vitro growth of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) previously treated with homeopathic medicines. Homeopathy, 106: 27-31.
  • Camerlink I., Ellinger L., Bakker E.J., et al (2010). Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy, 99(01): 57-62.