Седмата научно-практическа конференция по хомеопатия и Шуслерова терапия на тема "Антибиотична резистентност. Шуслерови соли и хомеопатия в помощ на общата практика" събра събра изтъкнати български и международни лектори и специалисти в тези области и разгледа нови научни изследвания и разработки върху действието на хомеопатичната терапия, които доказват, че ефектът на хомеопатичното лечение няма нищо общо с плацебо ефекта.

 

По традиция участниците в конференцията имаха възможността да споделят клиничен опит и да обменят идеи. В контекста на нестихващите научни полемики за действието на хомеопатичната терапия бяха представени и интересни резултати от проведените в България клинични наблюдения и проучвания с Шуслерови соли на Немския хомеопатичен съюз.


 

За първи път в България се излъчи документалният филм Just one drop („Само една капка”), създаден в отговор на нападките срещу хомеопатията в различни държави през последните години. Това е увлекателен разказ за възможностите, успехите и историята на алтернативната медицина, с участието на едни от водещите британски хомеопати. Хомеопатията съществува в продължение на повече от 200 години и се използва от милиони хора по целия свят. Филмът разсейва митовете и погрешните схващания за нея, и оборва всички обвинения на т. нар. „Австралийски доклад” на Националния съвет за здраве и медицински проучвания на Австралия, който през 2015 г. излиза с твърдението, че не съществуват стойностни научни доказателства в подкрепа на хомеопатията като лечебен метод.

 

На конференцията д-р Дора Пачова, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, координатор в Европейския комитет по хомеопатия и представител на България в Международната медицинска хомеопатична лига, изнесе стряскащи статистически данни за ключовите работни фактори, свързани с особено високата честота на психологическите заболявания и високите нива на стрес в лекарското съсловие. Огромното напрежение, на което непрекъснато са подлагани лекарите, води до преждевременни метаболитни заболявания, гръбначни или вегетативни нарушения, неврози и др. Стресът е почвата за развитие на болестите, но хомеопатията разполага с ефективни методи да му противодейства и д-р Пачова говори за подходящите хомеопатични лекарства, с които специалистът може да помогне и на себе си, и на своите пациенти, които ежедневно трябва да се справят в условията на враждебна околна среда, които се борят с несъразмерно или болестно чувство за отговорност и вина, които изпитват страхове, липса на радост и мотивация, депресивни мисли и др.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Докладът на гл. ас. Оскан Тасинов, от Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, МУ – Варна, представи изследването на екип български учени за действието на Шуслерова сол №3 Ferrum phosphoricum D12 на Немския хомеопатичен съюз върху клетъчни култури на макрофаги. Анализирани са както клетъчната преживяемост, така и ефекта на ШС №3 Ferrum phosphoricum D12 върху генната експресия на: антиоксидантни ензими (GCLc, GPx-4); възпалителни цитокини (IL-1β, IL-6, TNFα, NADPHoxidase); метаболизъм на Fe3+ (Fth1, TfR1, Ireb2). На този етап е установено, че сол №3 в ниски концентрации от 0,0125 ÷ 0,025 mg/ml увеличава статистически значимо клетъчната преживяемост и проявява напълно различен от плацебо групата ефект. Освен това някои от резултатите показват, че ниските концентрации на желязо, доставено от ШС №3 могат да имат имуностимулиращ ефект, за поддържане на имунната система в състояние на готовност, ако възникне възпаление. Изследването продължава.

 

Специален гост лектор на конференцията беше д-р И. А. Митюряева, д.м.н., професор от катедрата по педиатрия на Националния медицински университет „А.А.Богомолца”, Киев, Украйна. Д-р Митюряева направи преглед на клинични изследвания върху Шуслерова сол №3 и №5 на Немския хомеопатичен съюз, направени в Украйна, чиито резултати неоспоримо доказват, че Шуслерова сол №5 Kalium phosphoricum D6 води до: повишаване нивото на формиране на оперативната памет при 70% от учениците; увеличаване високоефективността на работа и добрата адаптация при 55,0% от изследваните деца; подобрява самочувствието при 60% от участвалите в изследването ученици. А Шуслерова сол №3 Ferrum phosphoricum D12, има изключително благоприятен ефект при лечение на остри респираторни вирусни инфекции в детска възраст – основните оплаквания на ОРВИ отшумяват 2 пъти по-бързо, както и интоксационния синдром и др. И в двете изследвания е констатирана добра поносимост към препарата и отсъствие на странични ефекти при приложението на Шуслеровите соли на Немския хомеопатичен съюз.