Хомеопатията винаги е била обект на публичен дебат и научни спорове. А аргументите, които се използват срещу нея, често се основават на невярна информация. Един от тези случаи е т. нар. „Австралийски доклад” (представен през март 2015 г.) от Австралийския национален съвет по здравеопазване и медицински изследвания (NHMRC), срещу който в момента тече разследване за нарушения на научната изследователска етика, за проявено пристрастие и конфликт на интереси.

 

Последната новина в подкрепа на хомеопатията идва от нейната родина – Германия, където дълъг списък от утвърдени медицински асоциации и голям брой известни немски лекари и учени са подписали декларация, която критикува превърналата се в "мода" практика да се отрича изначално хомеопатията, въпреки че има изключително много доказателства в нейна защита. 


 

Те потвърждават своето становище въз основа на международни репрезентативни клинични изследвания, мета-анализи и оценки на здравните технологии в полза на хомеопатията. В изявлението им, публикувано наскоро в немско списание за онкология, се казва, че в израз на игнорирането или осъзнатото настройване на общественото мнение против хомеопатията, се лансират фалшива научна информация. 

 

Медицинските общности в Германия искат да бъде разработена една базирана на доказателства интегративна медицина. Това е предпоставка за пълноценно здравно осигуряване, което покрива индивидуалните нужди на гражданите и пациентите. 

 

Какво представлява интегративната медицина? 

Интегративният подход се фокусира върху значението на отношенията лекар-пациент, взема под внимание цялостната личност на пациента, опира се на доказателства и използва всички познати и подходящи възможности за лечение и начин на живот за постигане на оптимално здраве и изцеление. Към познатите методи на интегративната медицина се отнасят, освен конвенционалната медицина, също така и редица комплементарни методи като натуропатия, хомеопатия, акупунктура, традиционна китайска и антропософска медицина. 

 

Според декларацията 121 000 практикуващи лекари в Германия в момента интегрират в своята медицинска практика процедури от областта на натуропатията, хомеопатия, антропософска медицина или акупунктура. Според актуално репрезентативно социологическо проучване всеки втори гражданин вече иска промяна на медицината в посока към интегративна медицина. И близо 70% от здравноосигурителните компании предлагат на своите клиенти възможността да се лекуват с хомеопатия.

 

Бъдещето на медицината е интегративно

И това е становище не само на лекарите и пациентите в Германия. В Швейцария комплементарните методи, включително хомеопатията, се реимбурсират от основната здравна застраховка и се изучават като медицински дисциплини в университетите. В Испания 27 научни дружества, професионални асоциации и групи на пациенти подписаха манифест в подкрепа на комплементарните медицински терапии и в защита на правото на пациентите да имат свобода на избор. Във Франция тече разгорещен дебат в защита на реимбурсирането на хомеопатичните лекарства от националната здравна застраховка.

 

Актуално проучване сочи, че 74% от французите искат то да бъде запазено и 69% от тях имат доверие в хомеопатията. Статистиката в Австрия показва, че процентът на австрийците, използващи хомеопатия, се е увеличил от 50% през 2016 г. до 62% през 2017 г . 72%  смятат, че хомеопатията е ефективна и 88% искат комбинирането на конвенционалната медицина и хомеопатичната терапия.

На фона на тези цифри, както и на доказаната ефективност на хомеопатията в лекарската практика, и на подкрепата ѝ от страна на хомеопатичните пациенти, логично възниква въпросът: „Кой и защо се страхува от хомеопатията?” 

 

Цялата декларация може да прочетете тук