По повод Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците във Виена се проведе симпозиум под домакинството на Федералното министерство на труда, социалната политика и защита на потребителите на Австрия. Европейският ден за повишаване на осведомеността относно антибиотиците се провежда от 2008 г. и е инициатива част от Световната седмица на осведомеността относно антибиотиците, която подема Световна здравна организация. С инициативата се цели да се подобри информираността на хората относно антибиотичната резистентност като заплаща в световен мащаб и да се насърчат добрите практики сред широката общественост и медицинска общност. Световната здравна организация посвещава тази ноемврийска седмица (18-22.11.) на необходимостта от отговорна и разумна употреба на антибиотичното лечение.


На симпозиума във Виена д-р Петра Вайермайер, президент на Австрийското общество за ветеринарна хомеопатия (ÖGVH), призова медицинската общност за интегративен подход в борбата срещу антибиотичната резистентност.


Д-р Петра Вайермайер е президент на Австрийското общество за ветеринарна хомеопатия, национален представител на Международната асоциация за ветеринарна хомеопатия (IAVH) и член на научния подкомитет на Европейски комитет по хомеопатия (ECH).


 

Проблемът е глобален – търси се решението му

Бактериите, срещу които антибиотиците вече не са ефективни, стават все повече. Според експертите, ако не се предприемат мерки, през 2050 г. е възможно броят на жертвите от инфекции с резистентни микроорганизми да надвиши този на жертвите от ракови заболявания. 


Какви са основните причини за бързото развитие, високите нива и широкото разпространение на резистентността сред бактериите? На първо място това са нерационалното, безотговорно и неправилно прилагане на антибиотиците за лечение на хора и животни или директно в околната среда, което създава условия за поява и селекция на резистентни микроорганизми. Заедно с това резистентните бактерии се разпространяват и предават свободно между хората, между животните и хората, и между животните и околната среда. Затова и инициативата „One Health“ на Европейския съюз обхваща области като хуманна и ветеринарна медицина, отглеждане на животни, земеделие, търговия и околна среда с координирани действия между всички тях. 

 

"Антибиотичната резистентност е проблем, при който спешно е необходимо съвместното действие на всички направления в медицината. Като ефективен и рентабилен метод на лечение, хомеопатията трябва да се използва като ценна добавка към конвенционалната медицинска терапия", убедена е д-р Петра Вайермайер. Една от задължителните мерки за контрол на антибиотичната резистентност е драстичното намаляване на употребата на антибиотици не само при хората, но и в животновъдството, категорична е д-р Вайермайер. 

 

Какви са позитивите от приложението на хомеопатия? 

Големите ползи от хомеопатията могат ясно да се видят в биологичното земеделие и в биофермите. „Резултатите показват, че ветеринарните лекари, които използват алтернативни методи на лечение в работата си, предписват значително по-малко антибиотици от колегите си, които боравят единствено с методите на конвенционалната медицина. При това със същия успех! Но използването на хомеопатията в животновъдството има и много други предимства. Няма проблем с токсични остатъци, което има траен положителен ефект върху хората, животните и околната среда. Отделно от това, хомеопатичното лечение е финансово по-изгодно за фермера от антибиотичното”, обобщи д-р Вайермайер. 


Съществуват множество доказателства за ефективността на хомеопатията при различни здравословни проблеми. Д-р Вайермайер представи на симпозиума проучвания и изследователски проекти на ЕС, които показват, че хомеопатичните лекарства могат да бъдат ефикасни при лечение на бактериални инфекции, както в комбинация с други медикаменти, така и като единствена терапия. 


„Въпросът днес не е в това какъв подход да се избере - конвенционални или комплементарни (допълващи) лечебни методи, а това, че подходът ни трябва да е интегративен. И също така всеки трябва да има свободата на избор и разнообразни възможности за лечение. Всичко това се отнася не само за хората, но и за животните и селското стопанство. Основното изискване, за да е ефективно хомеопатичното лечение, обаче е индивидуалният подбор на лекарството от добре обучени лекари хомеопати”, каза д-р Вайермайер. 


Ако се спре развитието на резистентни бактерии, антибиотиците ще продължат да бъдат ефективни за употреба от бъдещите поколения

Към това призовава Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и отправя към обществеността следните препоръки:

 

  • Когато действително има нужда от тях, антибиотиците трябва да се вземат отговорно и единствено по лекарско предписание. 
  • При необходимост от антибиотично лечение е важно да се следват инструкциите на лекаря, за да се сведе до минимум рискът от развитие на резистентни бактерии. Ако се съкрати продължителността на лечението, приема се по-ниска доза или медикаментът не се взема в правилния интервал от време, бактериите могат да развият резистентност към антибиотиците. И това се превръща във всеобща заплаха, тъй като резистентните бактерии могат да останат в организма на пациента, след което да се предадат на други хора. 
  • Не бива да се използват „останали“ от предишни лечения антибиотици. Потърсете съвет на лекар или фармацевт как да изхвърлите всички неизползвани количества. 
  • Антибиотиците НЕ са ефективни срещу инфекции, причинени от вируси, например обичайните настинки или грип. Само лекар може да постави правилна диагноза и да прецени дали състоянието на болния изисква антибиотично лечение.