Mедицински източници от цял свят се анализират от медицински експерти, за да се види какво въздействие е оказала хомеопатията по време на смъртоносните епидемии в миналото. Какви са резултатите от тези проучвания?

 

Възможностите на хомеопатията като лечебен метод далеч не се изчерпват със симптоми като главоболие, хрема и фебрилитет. Алтернативната медицина се е изправяла срещу някои от най-смъртоносните заболявания в историята на човечеството, но приносът й за лечението на епидемични заболявания е силно игнориран.Едни от най-убедителните доказателства за ефективността на хомеопатията се намират в обширните документирани случаи на употребата ѝ във времена на епидемии. През 2003 г. д-р Андре Сен, лекар хомепат от Канада, започва да преглежда литературата по тази тема и открива над 10 000 препратки от цял свят, въз основа на които прави обширен преглед на големите епидемии, в които хомеопатията е била успешно използвана. 


Основната констатация на неговия анализ е, че приложението на хомеопатично лечение при епидемии води като резултат до изключително ниска смъртност. Тази тенденция се наблюдава независимо от лекаря, времето, мястото или вида на епидемичното заболяване, включително при заболявания с висока смъртност като холера, едра шарка, тиф, грип и пневмония и др. Подобни случаи са добре документирани - ето някои примери


Най-смъртоносната пандемия от близкото минало е т. нар. „Испански грип” от 1918-1819 г. Повече от 50 милиона души са починали в резултат на разпространението му, по-голямата част от тях вследствие на усложнение с пневмония.

 
Хомеопатите по цял свят документират случаите на своите пациенти. Оказва се, че болните, лекувани с хомеопатия, се справят забележително по-добре от пациентите на конвенционалните медици. Смъртността сред болните от грип, подложени на хомеопатична терапия, е средно 0,7%. За тези с усложнения от пневмония - смъртността е била средно 3,4%. Докато смъртността сред останалите пациенти е значително по-висока – средно 6% при конвенционално лечение на грипа, а за случаите, усложнени с пневмония - между 25% и 30%.¹¯²


Други документирани случаи на успешно лечение с помощта на хомеопатията - във Филаделфия, САЩ, например, при 26795 случая на грип, лекувани с хомеопатия, смъртността е била едва 1,05%, докато при конвенционално лечение е имало смъртност 30%!


Лекар хомепат от Роуд Айлънд съобщава, че не е загубил нито един пациент от грип. А смъртността на пациентите му при усложения с пневмония е едва 2,1%. Хомеопатичното лекарство Gelsemium е по същество единственото използвано от него средство в лечението, без приложение на аспирин, ваксини и други лекарства. ³¯⁴


Много скептици и противници на хомеопатията твърдят, че единствената причина за резултата в полза на алтернативната медицина е това, хомеопатите просто не са вредили на своите пациенти. Обяснението им е следното: хомеопатичните лекарства нямат никаква терапевтична стойност, а пациентите не са били подложени на никакво „активно” лечение. Получавали са само „плацебо хапчета”, дори не и аспирин, който е бил част от обичайната терапия. Следователно това, което правят хомеопатите, е да изчакват естествения развой на събитията и излекуването на пациентите им се дължи единствено на „естествени причини”. 


И все пак: в „пред-антибиотичната ера” пневмонията е била едно от най-фаталните от всички остри заболявания. Ето някои резултати за пациенти, лекувани от пневмония, както в Европа, така и в САЩ, в началото на 20 век. Смъртността от пневмония, лекувана конвенционално (без антибиотици), е средно 24,4%. При болни от пневмония, лекувани с хомеопатия, за същия период и същите части на света е само 3,4%.¹¯²

 

Това са малък брой от множеството впечатляващи примери за приложението на хомеопатията в периоди на опасни за човечеството епидемии. Предстои да видим дали в настоящата ситуация на пандемия хомеопатичните общности по цял свят ще съумеят да помогнат като предложат подходяща терапия.

 

Източници: 
1/ http://www.homeopathy.ca/debates_2013-03-22.shtml
http://www.homeopathy.ca/debates_2013-03-22_SummaryResponseFromAndreSaine.shtml
2/ The Weight of Evidence: Homeopathy in Times of Epidemic and Related Statistics/ An Abridged Review from Dr. André Saine
3/ Homeopathy: A Brief History of an Expansive Medical Paradigm by Joette Calabrese
4/ Winston, The Faces of Homeopathy, 236-237.