Манифест на Европейския комитет по хомеопатия (ЕСН) и Европейската федерация на сдруженията на хомеопатичните пациенти (EFHPA) цели да запознае обществеността с фактите за многобройните ползи от хомеопатията. 

 

Манифестът „По-здрава Европа с хомеопатия” изпраща следните послания към обществото: хомеопатията може да бъде решение на кризисни проблеми в здравеопазването. Нещо повече – този тип терапия е безопасна и икономически изгодна за пациентите, които са силно удовлетворени от резултатите от своето лечение. Именно това е причината потребителите да продължават да настояват хомеопатията да бъде част от европейската здравна система. Ето някои от научните доказателства за клиничната ефективност на хомеопатичното лечение, включени в манифеста... 


Дали хомеопатията може да бъде алтернатива на антибиотиците? 

Тъй като предписването на антибиотици при инфекции на горните дихателни пътища често пъти е неоправдано, във Франция е направено проучване, свързано с първичната медицинска помощ. В рамките на година са наблюдавани 518 пациенти (възрастни и деца) в 3 групи – пациенти на общопрактикуващи лекари, които работят изцяло с конвенционални лекарства; на лекари, които включват и хомеопатични медикаменти в предписанията си; и на лични лекари, които са сертифицирани хомеопати. Резултатите сочат, че в групата на пациентите с личен лекар хомеопат се употребяват значително по-малко антибиотици и антипиретични/противовъзпалителни лекарства при инфекции на горни дихателни пътища, отколкото в групата на конвенционално лекуваните болни. ¹


Дали е възможно да се намали прекомерната употреба на антибиотици както в хуманната, така и във ветеринарната медицина? За да проверят това, учени изследват въздействието на хомеопатичен агент в рандомизирано плацебо-контролирано проучване за предотвратяване на диария, следствие на Escherichia coli, при новородени прасенца. При хомеопатично лекуваните животни се наблюдава значително по-малко диария спрямо плацебо групата. Тъй като през последните десетилетия използването на антибиотици в животновъдния сектор се увеличава до такава степен, че се превръща в заплаха за здравето на хората, за животните и околната среда, подобни изследвания също могат да се окажат важна стъпка в посока овладяване на настоящия проблем с антибиотичната резистентност. ²


Има ли позитиви от лечението с хомеопатия при хронично болните? 

Този въпрос си задават немски учени и правят проучване върху 3981 пациенти в Германия и Швейцария (възрастни и деца) с хронични оплаквания. Най-често това са случаи на алергичен ринит при мъжете, главоболие при жените и атопичен дерматит при децата. Резултатите показват, че при включване на хомеопатична терапия намалява тежестта на оплакванията и значително се подобрява качеството на живот при възрастните и малките деца. Изводът на учените е, че хомеопатията може да играе благоприятна роля в дългосрочната грижа за пациенти с хронични заболявания.³


Има ли икономически ползи от приложението на хомеопатично лечение? 

Пациентите, чийто личен лекар използва възможностите на интегративната медицина (включваща и хомеопатията), имат по-ниски разходи за лечение и живеят по-дълго, твърдят авторите на изследване, което сравнява т. нар. „комплементарни методи” срещу методите на конвенционалната медицина.

 

Проучването разглежда статистически данни на холандски застрахователи за разходите за здравеопазване на пациентите (за посещения при общопрактикуващ лекар, болнични грижи, фармацевтични грижи и парамедицински грижи) за 2006 –2009 г. Сравнението е между ОПЛ, прилагащи методите на конвенционалната медицина, и общопрактикуващи лекари с допълнително обучение по комплементарни методи като акупунктура, хомеопатия и антропософска медицина. Данните показват, че пациентите, чийто личен лекар използва и комлементарни терапии, имат с до 30% по-ниски разходи за здравеопазване (с по-малко болничен престой и по-малко лекарства, приемани по лекарско предписание).⁴


Манифестът включва също изследвания, според които пациентите, лекувани с хомеопатия, отбелязват по-високо удовлетворение от лечението си и имат по-добри резултати, отколкото тези, лекувани с методите на конвенционалната медицина. Трима от всеки четирима европейски граждани са запознати с хомеопатията, а близо една трета от тях я използват като метод на лечение в ежедневието си. 


Целият манифест и цитираните в него научни изследвания можете да намерите тук - http://bit.ly/2W6NOSO


Препратки: 
1/ Grimaldi-Bensouda L, Bégaud B, Rossignol M, et al. Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 cohort study in France 2007-2008. PLoS One. 2014 Mar 19;9(3):e89990
2/ Camerlink I, Ellinger L, Bakker EJ, Lantinga EA. Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy. 2010 Jan;99(1):57-62
3/ Witt CM, Lüdtke R, Baur R, Willich SN. Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients. BMC Public Health 2005; 5:115
4/ Kooreman P, Baars EW. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. Eur J Health Econ. 2012 Dec;13(6):769-76