В Германия нараства броят на ветеринарни лекари, които използват холистични лечебни методи в практиката си, а стопаните на домашни любимци все повече се доверяват на алтернативните форми на лечение. 

 

Натуропатията и комплементарната медицина, включващи приложение на хомеопатия и други алтернативни терапии, се приемат с нарастващ интерес сред ветеринари и собственици на домашни любимци. Тъй като данните за приложението на комплементарни лечебни методи във ветеринарната медицина все още са оскъдни или са правени проучвания само за определени методи на лечение, немски изследователи се заемат да установят разпространението и ползата от холистичния подход във ветеринарната практика. Те проучват случаите, в които се използва натуропатия във ветеринарни клиники, но без да предоставят доказателства за ефективността и възможностите на този тип лечение. За целите на своето изследване между 2016 и 2018 г. те събират резултатите от общо 870 въпросника. Анкетите сред ветеринарите включват въпроси относно приложението на хомеопатия, билкова медицина, традиционна китайска медицина, Бахови капки и др. натуропатични методи. 


Природни средства в помощ на домашните любимци 

След проверка на резултатите, авторите на изследването установяват, че 85,4% от всички участници, попълнили въпросника, са използвали натуропатия и алтернативна медицина, като най-използваните методи са: хомеопатия (70,4%), и фитотерапия (60,2%). Алтернативните терапевтични методи най-често са прилагани за лечение на ортопедични, гериатрични и метаболитни заболявания. 


Според авторите на изследването през последните години търсенето на натуропатия и комплементарни лечебни методи от собствениците на домашни любимци постоянно нараства. Самите ветеринарни лекари посочват като източници на информация за алтернативна медицина научни публикации и списания. 


Предимства и недостатъци от прилагането на алтернативни терапии 

Най-често споменаваните предимства от приложението на натуропатия и комплементарни методи във ветеринарната медицина са нарастващите възможности за лечение (73,5%), удовлетвореността на клиентите (70,8%) и намаляването на нежеланите странични ефекти (63,2%). От друга страна, като най-споменавани недостатъци са неяснотата на проучванията, както и недостигът на доказателства за начина на действие и ефективност (62,1%). Към минусите влизат и прекалено високите очаквания на собствениците на домашни любимци (50,5%). Според изследователите това е първото проучване, което предоставя точни данни за действителното използване на натуропатия и комплементарна медицина в практиката на ветеринарните лекари в Германия. 


Авторите на проучването са категорични, че то подкрепя необходимостта от допълнителни изследвания, събиране и анализиране на данни за ефикасността и начина на действие на алтернативни методи като хомеопатията и др., а също и за създаване на официални стандарти и признати квалификации поради широкото приложение на ветеринарната натуропатия и комплементарна медицина. 


Референции: 
healthystories.org
Application of veterinary naturopathy and complementary medicine in small animal medicine—A survey among German veterinary practitioners. Ines Stanossek , Axel Wehrend. Published: February 28, 2022 - https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264022