Д-р Иван Несторов е специалист по детски болести, лекар хомеопат, създател и директор на ЦОПХ – Център за обучение и практикуване на хомеопатия, www.homeopath.bg
Хомеопатичните лекарства се използват широко за лечение при грипоподобни симптоми, включително при епидемии по целия свят. Каква е гледната точка на лекаря хомеопат в контекста на разразяващата се пандемия с COVID-19? 

 

- Д-р Несторов, какви са препоръките Ви към пациентите за защита в условията на пандемия с COVID-19? СЗО и здравните власти във всички засегнати страни излязоха с единно становище за нужните мерки, които задължително трябва да се спазват от населението. Да се избягва присъствието на места, където се събират много хора. Често да мием ръцете си, при нужда да се използва и хидроалкохолен гел дезинфектант. Да кашляме и кихаме в лакът. Да не докосваме лицето си. От нас зависи и нещо особено важно – грижата за уязвимите членове на обществото, възрастните и хронично болните. 


В различните страни тези мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса са различни по тежест, но общото между всички тях е едно - трябва и като отделни личности, и като общество да се обединим под девиза: „Да защитаваме другите, за да защитим и себе си!“

 

 - Може ли хомеопатията да ни помогне по някакъв начин в тази обстановка? 


Що се отнася до профилактика на тази инфекция - не можем да говорим за специфична профилактика - превенция с хомеопатични медикаменти. Знаете, че хомеопатията се базира на индивидуалния подход. Също - основният принцип на хомеопатичната доктрина е „подобното се лекува с подобно“, т.е. ясно е, че хомеопатични медикаменти не се предписват на пациент, който няма симптоми.


От друга страна, всяка епидемична болест, която протича в дадено време, има един и същ причинител, в случая вирус, който заразява и разболява голям брой хора - епидемия, а симптомите им са сходни. Следователно е възможно, в зависимост от клиничната картина, да се дефинират един или повече медикамента, които съответстват не само на болния индивид, а на самата епидемия. Това се нарича genus epidemicus. 


През последните няколко седмици хомеопатичните общности по света, базиращи се на своя опит и практика, се обединиха около няколко хомеопатични медикаменти, които могат да бъдат от полза при проява на тази инфекция. 


Във всички случаи, обаче, най-важното е да се прилагат основните хигиенно-диетични мерки, а в допълнение към необходимата конвенционална терапия могат да се предписват и хомеопатичните лекарства.


При тревожност и страх: Арсеникум албум


Той изцяло съответства на глобалната тревожна атмосфера, която цари в момента сред всички слоеве на обществото. Всеки е засегнат в някаква степен от атмосферата на: тревожност, страх от болестта, страх от смъртта, страх от попадане в болница… Важно е да не пренебрегваме тези психоемоционални състояния, защото е известно не от вчера, че те намаляват имунната ни реактивност. 
Нещо повече, Арсеникум е хомеопатичен медикамент, който се прилага при тежко протичащо заболяване с трудности в дишането и склонност към едеми. В тази връзка е подходящ и когато инфекцията протича с белодробни усложнения. 

 

При температура и грипен синдром 
Гелсемиум – освен че е широко популярен в контекста на пациентите, страдащи от повишена тревожност (сценична „треска“ или страх от медицински манипулации), това лекарство се прилага при грип и грипоподобни инфекции с повишена температура, изтощение и склонност към обнубилации (замъгляване на съзнанието), каквато е често срещаната клинична картина при пациенти и с коронавирус.

 

Бриония – популярен хомеопатичен медикамент за грипен синдром с висока температура (постепенно повишаваще се, задържаща се на плато), главоболие и суха, дразнеща, до болезнена кашлица. 

 

При белодробни усложнения: Фосфорус
Този хомеопатичен медикамент може да се използва като допълнение към конвенционалните лекарства в контекста на белодробна конгестия и/или пневмония. Следователно би могъл да бъде полезен при усложнения от коронавирусната инфекция.


Начинът на прием на цитираните медикаменти ще се определят в зависимост от всеки клиничен случай, но логично е да се прилагат средни и ниски потенции, тъй както при всяко остро заболяване – търсим органотропен ефект.


Ако спазваме всички препоръки на здравните власти, ще ограничим и забавим разпространението на вируса, което ще даде възможност на здравната ни система да се справи дори и в условията на екстремно натоварване. 

 

Предоставената информация в интервюто не може да замести лекарския преглед и консултация!