Възстановяване след раждането

  • Незаменима още в първите часове след раждането е Arnica – едно от най-популярните хомеопатични лекарства. Спомага за ограничаване на кървенето и за по-бързото възстановяване на травмираните тъкани. Препоръчва се приемът му в първите няколко дни след раждането.
  • Ако се е наложило извършване на секцио или епизиотомия, препоръчва се и прием на Staphisagria - за по-доброто зарастване на оперативния разрез. Това хомеопатично лекарство е подходящо и по отношение на емоционалното състояние на родилката, когато се е наложило перинеотомия или епизиотомия и това се преживява като физическо, но и психическо вмешателство. Ако изпитва силно чувство за вина, ако се усеща наранена или потисната. 
  • Ако раждането е протекло с по-голяма кръвозагуба и свързана с това анемия и обща отпадналост, се препоръчва прием на China, която може да помогне за по-бързото овладаване на изтощението и анемията. 

 

За успешно кърмене 


Хомеопатията може да стимулира лактацията, още в първите часове след раждането, и да подпомогне успешното кърмене. 

  • Хомеопатичното лекарство Pulsatilla съдейства за увеличаване на отделяната кърма. Родилката, която се нуждае от Pulsatilla, лесно избухва в плач и има нужда да бъде постоянно обгрижвана и утешавана – нуждае се от цялата любов на близките си, от помощ и съвет за всичко - кърмене, грижи за бебето. 
  • Belladonna – при мастит, често срещано възпаление в първите дни и седмици след раждане, предизвикано от бактериално инфектиране на рагади по зърната. Оплакванията са от твърди, болезнени, горещи, понякога зачервени гърди (участъци по гърдите). Когато възпалението протича с висока температура, силно влошаване от най-лекото докосване, гърдата е силно зачервена или с червени жилки. Възможно е родилката да се оплаква от туптящо главоболие с непоносимост към светлина. Влошава се бързо. 

 

Емоционални проблеми след раждането

Предвид хормоналната буря, през която бъдещата майка преминава преди и след раждането, нерядко родилката изпитва смесени чувства на радост и тъга, понякога и усещане за вина, желание за изолация, дори и депресивни настроения с липса на интерес към майчинството. Добре е при такива състояния, особено ако продължават с дни и седмици, да се потърси помощ, а не да се неглижират и да се изчаква да отминат от само себе си. При следродилна депресия с лесно избухване в плач, желание за бягство, за връщане към стария си живот, с изпитване на безразличие към детето и семейството, при родилки, които са потиснати от мисълта, че не могат да се справят с майчинството, може да се използва хомеопатичното лекарство Sepia

 

Предоставената информация не отменя необходимостта от лекарска консултация.
*Източник на информацията за хомеопатичните медикаменти – Materia medica на: д-р Уилям Бьорике; Роджър Морисън; К.Н.Матур.