Днес ще надзърнем заедно в хомеопатичните реперториуми. Миналата седмица ви запознахме за първи път с тях.

 

Благодарение на съвременните компютърни програми тези важни за хомеопатичното лечение справочници могат бързо и точно да дадат необходимата за терапията на пациента информация. Представете си ги като индекси или бележки към книга. Вместо да разгръщате стотици страници докато намерите това, което търсите – можете да намерите специфичните симптоми в индекса.

Най-известният сред тези справочници е реперториумът на Кент, който има три издания. Той е оценен като много по-надежден, смята се за стандарт в тази област. Служи за основа, върху която се създават всички съвременни книжни реперториуми и компютърни програми.
 


Как изглежда един реперториум?

Информацията е разпределена в различен брой глави, които можем да обединим в три главни раздела – Психика, Общи физически симптоми и Частни симптоми. В различните реперториуми има различен брой глави.

Реперториумът на Кент съдържа 37 глави, от които една за психика, една за общи характеристики и реакции на организма като цяло към околната среда, храна и др.

 Структура на главите на „Essential Synthesis” на д-р Фредерик Шройенс

 

 

Структура на главите на „Murphy’s Repertory 3” на д-р Мърфи
 

Как е организирана една глава от Реперториума?

Във всяка глава информацията е посочена на  азбучен принцип.

 

Вътрешната структура на главата е:

  • Рубрика,
  • Подрубрика
  • Под-подрубрика
  • Под-под-подрубрика.


Рубриката най-често е конструирана на принципа от общото към частното и нейното място се определя според хомеопатичната логика и структурата на реперториума.
 

Език на Реперториума

Структурирането на огромен обем информация налага специфичен изказ на симптомите, за да бъдат те по-лесно достъпни. Пример: стрелкаща болка в лявата половина на челото, ще бъде представено по следния начин - глава, болка, чело, ляво, стрелкаща

 


Структура Английски език - Български език

Глава Head Глава
Рубрика Pain Болка
Подрубрика1 Forehead Чело
Подрубрика2 Left Лява страна
Подрубрика 3 Shouting Стрелкаща
Подрубрика 4 Extending to left side Разпространяваща се на дясно

В книжен или електронен Реперториум тази структура изглежда по следния начин:

 

Структура на рубриката HEAD – PAIN – Forehead – left в „Essential Synthesis” на д-р Фредерик Шройенс.

NEWS_MORE_BOXВсички лекарства се изписват съкратено. До името на лекарството се поставя означение кой е авторът, включил го в рубриката. В края на книгата има индекс на лекарствата и на авторите.


Реперториум „Synthesis”

Реперториумът „Synthesis” е един от най-известните в наши дни. Той възниква първоначално като подобрена и проверена за достоверност на всеки симптом версия на Реперториума на Кент. Това се налага, тъй като по времето, когато Кент го е създал, той не е разполагал с никакви технически средства за подреждане на информацията и е съвсем в реда на нещата да има допуснати грешки.

В „Synthesis” информацията е проверена за надеждност и е класифицирана с изключителна прецизност. Този реперториум включва информация от много други реперториуми, нови доказвания на лекарства, клинична информация.
 

Консултант: д-р Дора Пачова, председател на Асоциацията на лeкарите
хомеопати в България