Нова карта на потребителите на хомеопатия в Европа показва разпространението на тази алтернативна терапия и носи ли ползи за здравето на пациентите. 

 

Картата е създадена от ECHAMP (Европейската коалиция за хомеопатични и антропософски лекарствени продукти), във връзка с техния призив към членовете на Европейския парламент да подкрепят нови инициативи в полза на комплементарните медицински практики. „Употреба на хомеопатията в Европейския съюз“¹ е карта на потребителите, която показва голямата популярност на хомеопатията в ЕС – сред употребяващите хомеопатични лекарства са 77% от французите, 62% от австрийците, 56% от германците и 33% от испанците, както и 69% от белгийските домакинства. В България 64% от общопрактикуващите лекари и фармацевти прилагат хомеопатични лекарства в практиката си. Проучванията сочат, че над 70% от пациентите, които се доверяват на хомеопатията, са доволни от резултата от лечението си.


 

Хомеопатия се използва от милиони пациенти, в 100 страни по света. Хомеопатичната и антропософската терапии се прилагат в първичната и клиничната помощ из цяла Европа, често в комбинация с други медицински терапии. Трима от всеки четирима европейци са запознати с хомеопатичната терапия, а 29% от тях използват хомеопатично лечение. С всяка година търсенето на хомеопатични продукти нараства, показват проучванията на ECHAMP. Близо 8% от населението на ЕС е използвало хомеопатия през последните 12 месеца, като пациентите изразяват много високо ниво на удовлетвореност от лечението си. Потребителите избират тези лекарства заради тяхната безопасност. Проучванията сочат, че за нежелани лекарствени реакции се съобщава много рядко².

 

Тези и подобни данни са подкрепени от стратегията на СЗО за традиционна медицина (2014-2023 г.), която изисква интегрирането на комплементарната и алтернативната медицина в здравните системи³

 

Има ли полза от хомеопатията?

Броят на публикациите на научни изследвания и клинични проучвания, които потвърждават ефективността на хомеопатичното лечение постоянно расте. На яростните критики срещу хомеопатията нейните привърженици отговарят с информация за многобройните ползи от приложението ѝ. Хомеопатичните лекарства, например, могат да бъдат безопасна и ефективна стратегия за намаляване на употребата на антибиотици.

Повече от 12% от бактериите, изолирани при изследвания на български пациенти, са били резистентни на антибиотици през 2017 г., според Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Това е значително увеличение от 1,9% през 2012 г.⁴


Ето и някои примери за ползите от интеграцията на хомеопатичното лечение в ежедневната медицинска практика. 

 

Trichard M., Chaufferin G., Nicoloyannis N. сравняват „хомеопатичната стратегия“ с „антибиотичната стратегия“ в рутинната медицинска практика при лечението на повтарящ се остър рино-фарингит при 499 деца на възраст между 18 месеца и 4 години. Установяват, че семейните лекари, използващи хомеопатия, имат значително по-добри резултати по отношение на клиничната ефективност, избягване на усложнения, качеството на живот на родителите и загубата на работно време, както и по-ниски разходи за здравеопазване.⁵ 

 

Проучване във Франция показва, че пациентите със семейни лекари, прилагащи хомеопатична терапия, използват значително по-рядко антибиотици при инфекции на горните дихателни пътища. Същото проучване обобщава, че общите разходи за здравеопазване са с 20% по-малко за пациентите, които се консултират с лекари хомеопати.⁶

 

Многонационално проучване за ефективността на лечението на остри респираторни инфекции, проведено с 30 лекари в четири държави, доказва по-големите ползи от хомеопатията. Участват 1577 пациенти, от които 857 получават хомеопатично, а 720 конвенционално лечение. Подобрението на болните е значително по-бързо при лечение с хомеопатия.⁷¯⁸

 

Неотдавнашен преглед на клинични проучвания, включващ хомеопатично лечение на остри инфекции на горните дихателни пътища, стига до заключението, че резултатите за хомеопатията са положителни като цяло – по-рядко се налага употреба на антибиотици, по-малко са усложненията, по-широки са терапевтичните възможности на специалиста. Прегледаните изследвания включват инфекции на горните дихателни пътища и свързаните с тях кашлица, фарингит, тонзилит, отит, остър синузит и други.⁹

 

Хомеопатията също така успешно се използва в комбинация с антибиотици за повишаване на тяхната ефикасност. В Бразилия, например, Staphylococcus aureus – бактерия, устойчива на много лекарства и превърнала се в сериозен здравословен проблем, става по-уязвима за антибиотично лечение след приложение на хомеопатични лекарства.¹⁰

 

У нас хомеопатично лечение може да се прилага единствено от лекари. Около 3000 медици интегрират в практиката си различни алтернативни методи за лечение, включително хомеопатия. Близо 2500 от тях са преминали обучителен курс по хомеопатия. Лекарите хомеопати, които практикуват основно хомеопатична терапия, са около 200, по данни на Асоциацията на лекарите хомеопати в България (2018 г.)

 

Хомеопатичните медикаменти са налични на европейския пазар от десетилетия. 

 

Законодателството на ЕС за хомеопатичните продукти се основава на широката им употреба в държавите-членки на ЕС и на принципите на ЕС за свободна търговия и свобода на избора. Хомеопатията като отдавна установена терапевтична практика и нейните лечебни възможности са от голяма подкрепа на целите на здравната политика на ЕС във връзка с множеството съпътстващи и хронични заболявания и свръхупотребата на лекарства на все по-застаряващото население. 

 

Източници: 
1. https://www.echamp.eu/echamp-resources/echamp-brochures/use-of-homeopathy-in-the-eu.pdf
2. https://www.echamp.eu/echamp-resources/echamp-brochures/support-the-peoples-choice.pdf
3. http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en. 
4. https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance/surveillance-and-disease-data/data-ecdc European Centre for Disease Prevention and Control (2018). Data from the ECDC Surveillance Atlas – Antimicrobial Resistance.
5. Trichard M, Chaufferin G, Nicoloyannis N (2005). Pharmacoeconomic comparison between homeopathic and antibiotic treatment strategies in recurrent acute rhinopharyngitis in children. Homeopathy, 94:3–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15751328
6. Grimaldi-Bensouda L, Begaud B, Rossignol M, Avouac B, Lert F, et al. (2014) Management of Upper Respiratory Tract Infections by Different Medical Practices, Including Homeopathy, and Consumption of Antibiotics in Primary Care: The EPI3 Cohort Study in France 2007–2008. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24646513
7. Riley D, Fischer M, Singh B, et al. (2001). Homeopathy and Conventional Medicine: An Outcomes Study Comparing Effectiveness in a Primary Care Setting. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 7:149–159.
8. Haidvogl M, Riley D, Heger M, et al. (2007). Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints: A comparative study on outcome in the primary care setting. BMC Complement Altern Med. 7: 7.
9. Fixsen A. (2018). Homeopathy in the Age of Antimicrobial Resistance: It is a Viable Treatment for Upper Respiratory Tract Infections? Homeopathy, 107:99-114. 
10. Pasetti TA, Bissoli LR, Macedo AP, et al. (2017). Action of antibiotic oxacillin on in vitro growth of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) previously treated with homeopathic medicines. Homeopathy, 106: 27-31.