Според проучване на Американската психологическа асоциация близо една трета от децата изпитват различни симптоми на физическо неразположение, свързани със стреса и напрежението, на които са изложени през учебната година. Най-често това са оплаквания от главоболие, болки в стомаха, проблеми със съня и др. 

 

Справянето със стреса в училище е фактор, който не бива да се подценява. Преживяванията в тази възраст се считат от психолозите за повратен момент в развитието на себевъзприятието и себеоценката. А от тях зависи до голяма степен и бъдещото развитие и благополучие на всеки човек. 


 

Какво могат да направят родителите, за да помогнат на ученика, който изпитва повишена тревожност или страхове, например от изпит и от представянето си в учебния процес в час? 

 

На първо място могат да потърсят помощта на психолог. Стресовите реакции също така могат успешно да се повлияят с хомеопатия. За целта е добре да се обърнат към опитен лекар хомеопат, който да състави индивидуална програма за лечение. 

 

Ето кои са някои популярни хомеопатични лекарства за овладяването на повишена тревожност, провокирана от различни причини, не само в ученическа възраст, но и за всеки етап от живота. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

  • Aconitum D6, D30 – хомеопатично лекарство, което се препоръчва за овладяване на огромен страх и паника. Засегнатото лице изпитва остри кризи на тревожност, вълнение и безпокойство. Подходящо лекарство при панически атаки, а също и след преживян шок или силно травматизиращо събитие. 
  • Gelsemium D6, D30 - подходящ за притеснителни лица, които изпитват силен страх от предстоящи събития (например изпит или презентация пред хора). Състоянието може да е съпроводено с треперене и слабост на крайниците, с чести пориви за уриниране или диария.
  • Аrgentum nitricum D10, D30 – подходящ при нервни, импулсивни, припряни лица, които страдат от многобройни страхове. Възможно е да изпитват страх от високо или в затворени пространства (например пътуване с асансьор). Нервното им безпокойство може да провокира стомашни проблеми. 
  • Lycopodium D6, D30 – при повишена тревожност, която съпровожда обичайни житейски ситуации. Засегнатото лице изпитва несигурност и липса на увереност, които прикрива зад предизвикателни действия, стремеж да доминира и да демонстрира превъзходство. В действителност е нерешителен и стеснителен.