С всяка изминала година се увеличава броят на лекарите, които съчетават конвенционалните с интеграивните методи на лечение. Те отчитат, че включването на допълнителни терапевтични средства към класическите медицински схеми дават по-голям ефект при терапията на пациентите им и техните състояния. Сред най-популярните интегратративни методи е хомеопатията. Хомеопатичните методи се използват широко при лечението на пациентите в Германия (60%), Франция (56%), Австрия (50%), Испания (33%) и Обединеното кралство (15%). Все повече се натрупват и положителни заключения от проучвания за ефекта от приложението на хомеопатичните лекарства в лечението и профилактиката на различни заболявания. Проучване във Франция документира, че при използване на хомеопатия от семейните лекари значително пада употребата на антибиотици при инфекции на горния респираторен тракт.


Почти всеизвестно е, че прилагането на хомеопатия намалява честото боледуване и употребата на антибиотици при децата. Това се потвърждава  от клиничното изследване, ръководено от д-р Менахем Обербаум, основател на Центъра за интегрирана и комплементарна медицина и бивш ръководител на модул по „Комплементарна и алтернативна медицина“ в Медицинския факултет на Университета Hebrew, Йерусалим. Проучването включва данни за лечението на остри респираторни инфекции и диария при деца до двегодишна възраст в Израел и Индия за период от две години, като екипът прави анализ и сравнение на ефектите от приложението на конвенционалната медицина и използването на хомеопатични лекарства в комбинация или самостоятелно. 


Скъсяване на боледуванията, намалена нужда от антибиотици и по-дълги периоди на добро здравословно състояние при включване на природни средства в лечението на заболявания при своите пациенти отчита и д-р Десислава Георгиева, общопрактикуващ лекар, специалист вътрешни болести и обща медицина с над 26-годишна практика. Интегративният подход в терапията на пациентите е избор, който тя следва през последните 12 години от практиката си и редовно прилага при остри респираторни вирусни, стомашно-чревни, уроинфекции и алергии. Както повечето ѝ колеги и тя споделя, че след ковид пандемията се наблюдава по-висока честота и по-тежко протичане на респираторните заболявания и при тези пациенти особено полезна се оказва комбинацията от инфлуцид и шуслеровите соли 3,6,7, които не крият риск в никое състояние, включително и при най-чувствителните групи пациенти. Според нея те оказват стабилизиращо имунитета действие и предотвратяват възникването на условия за повторна или нова инфекция. Българско проучване проведено през 2015 – 2019 г. от Националния център по обществено здраве и анализи, със съдействието на Българската медицинска хомеопатична организация и Асоциацията на лекарите хомеопати в България, също потвърждава положителната нагласа на лекари и пациенти към интегративната медицина у нас. По думите на д-р Дора Пачова, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България, в него са вкючени 527 лекари и стоматолози и 547 пациенти от 28 области в страната. Неговите резултати са публикувани през 2021 г. в монография за хомеопатичното лечение в България. 


При почти 85% от пациентите потърсили консултация с лекар хомеопат заради заболяване хомеопатията е била пръв избор на лечение пред конвенционалното лечение. Хомеопатията се използва най-често при жените около 40-годишна възраст с висше образование, което корелира с резултатите от аналогични проучвания в държавите от Европейския съюз.


Данните сочат, че магистрите по медицина проявяват траен интерес към хомеопатията като съпътстваща терапия при лечението на пациенти в ежедневната им практика, като повечето от тях прилагат и други неконвенционални методи. Според тях конвенционалните и интегративните методи на лечение се допълват. 


„Системният поглед върху здравословното състояние е и най-съвременната концепция за медицина в световен мащаб“, казва д-р Дора Пачова, която има над 30-годишен стаж в областта на интегративната медицина и хомеопатичното лечение и ръководи един от уважаваните и популярни центрове за здравно образование у нас „Едикта“ и допълва „защото на практика имаме едно здравето и една медицина“.