Тази седмица България става световен център на хомеопатията и домакин на уникално събитие – Международния хомеопатичен симпозиум на тема „Хомеопатията в 21 век – интеграция на хомеопатията в хуманната, дентална и ветеринарна медицинска практика”. На симпозиума се събират водещи хомеопати от цял свят и изявени български специалисти. 15 световно признати лектори ще разкажат за това как хомеопатията може да бъде приложена успешно в ежедневната медицинска практика. 
В навечерието на симпозиума разговаряме с д-р Елен Рену, лекар хомеопат, президент на Европейския комитет по хомеопатия...

 

 - Как се появи интересът Ви към хомеопатията?Първият период в моя медицински живот беше посветен на хуманитарната медицина и на работата ми с хора в неравностойно положение, афганистански бежанци, в Западна Африка и в Пакистан. Когато се върнах във Франция, изпитах нужда да придам по-дълбок смисъл на ангажимента ми като общопрактикуващ лекар. Исках да намеря стабилен, достъпен и щадящ метод на лечение, а хомеопатията даде много отговори на въпросите ми за причините и значението на болестта.


 - Каква е Вашата дефиниция за здраве? 


Определението за здраве, прието в Декларацията от Алма Ата от 1978 г., включва физическо, психическо и социално благоденствие. Именно в това е и силата на хомеопатията – в нейната философия, че тези три аспекта на здравето не се разграничават, а се приемат като едно единно цяло. 


 - Как бихте обяснили действието на хомеопатията? 


Представете си, че сте застанали пред заключена врата. За да я отворите, можете да решите или да я изритате, или да потърсите ключ. Хомеопатията е ключът. Той има същата форма като ключалката - хомеопатичното лекарство „имитира” симптомите на болестта и това е значението на хомеопатичния принцип "подобното се лекува с подобно".


 - Популярна ли е хомеопатията във Франция и какво е мястото й системата на здравеопазване? 


У нас хомеопатията е много популярна. Повече от половината от французите са използвали хомеопатични лекарства поне веднъж, а една трета от населението я използва редовно. Франция е един от световните лидери в производството на хомеопатични лекарства. Атаките срещу хомеопатията у нас са тежки, но пациентите се нуждаят от нея, тъй като отговаря на очакванията им за щадящ и ефективен метод на лечение. За момента, хомеопатията е напълно включена в системата на медицинското здравеопазване, хомеопатичните лекарства са евтини и се реимбурсират от Здравната каса, и французите искат това да се запази. 


 - Каква е причината пациентите да търсят алтернатива на конвенционалната медицина? И какво им допада най-вече в хомеопатичното лечение? 


Това, което впечатлява пациентите при хомеопатичното лечение, е консултацията и лекарствата. Всички оценяват времето, което им се отделя по време на хомеопатичния преглед. Това е един от малкото моменти в съвременното ни общество, когато те се усещат възприемани в тяхната цялост - като цялостно човешко същество. Но същия този ефект може да бъде постигнат и от един състрадателен конвенционален лекар. Хомеопатите имат и друг ценен инструмент: хомеопатичното лекарство. То действа ефективно, като в същото време не е токсично, и това се съобщава ежедневно от пациентите и от лекарите.


 - Бихте ли ни разказали интересен случай от вашата хомеопатична практика.  


В практиката ми много често виждам бременни жени, при които умората, безпокойството, прилошаването са основни оплаквания. Конвенционалните лекари не са склонни да дават медикаменти на бременните поради възможната токсичност за бебетата. А аз имам много добри резултати в такива случаи с помощта на някои хомеопатични лекарства. Спомням си, че един акушер-гинеколог, с когото работех, беше толкова впечатлен от резултатите при прием на хомеопатичното лекарство, че искаше да го даде на всичките си бременни пациентки! Наложи се да му обясня, че в хомеопатията лечението се прилага индивидуално, спрямо специфичните симптоми на отделния пациент. 


 - Какво бихте казали на скептиците, които твърдят, че няма доказателства в подкрепа на действието на хомеопатията? 


Всъщност, действието на хомеопатията е доказано и има изследвания за това, но те са пренебрегвани. Няма по-глухи от тези, които отказват да слушат. Но от проведените досега изследвания не може да се опише в дълбочина хомеопатичното лечение, тъй като то повлиява много повече от един симптом. То въздейства цялостно върху човешкия организъм и подобрява множество състояния наведнъж. И наше задължение е да работим в тази посока, за да бъде оценено това. 


 - Как виждате бъдещето на хомеопатията и каква е представата Ви за бъдещето на медицината? 


Хомеопатията е бъдещето на медицината. Тя е отговорът на екологичните и икономически предизвикателства, пред които сме изправени. Хората осъзнават това, трябва да ги последват и политиците.