Помня първия си преглед при хомеопат. Постоянно се чудих защо усмихната дама срещу мен упорито се взира в монитора на компютъра пред нея. И защо ме питаше за детайлно описание на симптомите. Кога се влошавах - сутрин, вечер, когато е по-топло или студено...  И как се ориентираше в морето от симптоми, с които я засипваха пациентите?!
 

Хомеопатичната Материя Медика

Наричат тези подробни справочници библията на хомеопатите, защото те съдържат огромни списъци на симптомите и хомеопатичните лекарства, които ги лекуват. Има различни Материи Медики. Такива, които съдържат огромен брой лекарства и такива, които обобщават познанията за терапевтичните средства при спешни състояния или в областта на определени заболявания. Става въпрос за много подробни справочници с десетки томове… Няма как при всеки преглед хомеопът да ги прелиства, за да открие точното лекарството. Това би отнело часове.


NEWS_MORE_BOX


Тайната на реперториумите

Ето защо под формата на комютърна програма са създадени структурирани списъци на симптомите и съответните лекарства, така че специалистът бързо да прегледа много лекарства, за които се знае, че предизвикват симптомите, които се изследват в конкретния случай. Реперториумът е внушителна книга, която съдържа подробни списъци на симптоми, наречени рубрики. Под всяка от тях са изброени лекарства, които са показали тези симптоми при доказването им или са излекували болни хора. Един от най-пълните е реперториумът на Джеймс Кент, създаден още през 1877 г. В него лекарствата са отпечатани с три различни шрифта спрямо интензитета на симптомите. Съответно с тъмен шрифт са симптомите с голяма честота, с курсив са лекарствата показали същия симптом, но с умерена сила, а лекарства с малък интензитет са с обикновен шрифт. Любопитното е, че всички рубрики подлежат на допълване, съобразно практика на хомеопатите. Прието е всеки лекуващ да записва симптомите, които е излекувал. Ако това се случи при трима души, може да запише това лекарство в Реперториума, или ако то фигурира там да бъда отбелязано със съответния шрифт.

Следващата сряда ще надникнем в един такъв реперториум с помощта на лекар хомеопат.