Помните ли филма „Анализирай това”, в който Робърт де Ниро е в ролята на мафиотски бос, осъзнал нуждата от терапия при психоаналитик. Ето какво казва самият актьор за тази своя извява: „В началото изпитвах доста колебания. Ролята на мафиот е именно тази, с която най-много ме идентифицират зрителите. Но след това бях завладян от чувството, че вече е време да се надсмея над самия себе си. Този герой е не по-малко мафиот от другите ми мафиоти, но се изявява в различна светлина. В началото героят ми не се поддава на внушенията на психотерапевта, защото подобно поведение му е чуждо. В последствие взаимоотношенията потръгват и това помага да се анализира същността на проблема на моя мафиот. А този проблем е неотделим от живота, който води." Ако двама души развият добри взаимоотношения, ако се роди доверие помежду им, всичко потръгва - това се случва във филма "Анализирай това".

Ако ви предстои среща с лекар хомеопат, то първото, което трябва да направите е да опознаете човека, който ще бъде ваш лекар. Именно доверието е основната движеща сила в общуването между хомеопата и пациента. Защо е толкова важно да се харесате с вашия лекар? По аналогия на филма – общуването по време на хомеопатичното интервю е висша форма на обективен самоанализ. Накратко, трябва да имате сили да се надсмеете над себе си…
 

Какво общо има това с физическото страдание на пациента?

Целта на хомеопатичното интервю е да се стигне до правилната и точна представа за съвкупността от симптомите, които са от значение за пациента на всичките три нива на неговата същност – умствено, физическо и емоционално. Те са разглеждат като динамична характеристика на личността. Хомеопатът не просто механично събира симптоми и емоционални състояния, които да анализира с компютър. Той гради жив образ за страдащия, като неговата роля е да го окуражава да даде външна изява и на най-интимните си мисли, които могат да са в основата на редица психологически и физиологични състояния.
 


Какво точно се случва на хомеопатичното интервю?

 

NEWS_MORE_BOX

На първо място пациентът трябва да се чувства комфортно. За целта е важна обстановката, в която се прави интервюто. Тя трябва да е спокойна, хармонична, естествена и естетична.


Интервюто продължава около 1-2 часа. Ако става въпрос за дете, хомеопатът разпитва майката как е протекла бременността й, дали е имала стресови ситуации в този период. Какво е било раждането, дали детето е кърмено.
Тоест проследяват се факторите, които могат да повлияят за отключването на дадено състояние още от ранната възраст. В случай, че става въпрос за възрастен пациент, лекарят разпитва за детството, за трудни периоди в семейството и др. Разбира се анализират се и физическите симптоми, като при необходимост се използват всички методи на традиционната медицина.

Можем отново да се върнем към аналогията с филма „Анализирай това”. Интервюто при хомеопата много прилича на разговор с психотерапевт. Затова бъдете готови да споделяте и най-незначителните детайли, защото те могат да се окажат ключови в решаването на даден проблем.

В процеса на лечение хомеопатът се превръща в изключително доверено лице, в приятел на семейството. Изграждането на отношенията на доверие и комфорт за изключително важни за терапията. Пациентът е изключително активен в този процес. Той трябва да е готов да се променя и постоянно обективно да анализира действията си. А към тази промяна може да го поведе само близък или доверен човек.

В този смисъл може да се каже, че провеждането на хомеопатично интервю е изкуство. Лекарят е художник, който рисува моментните състояния на пациента, така че те да изваят един реален образ. От страдащия зависи дали ще хареса този образ и какво ще направи, за да го промени.

Следващата сряда ще ви запознаем как се правят хомеопатичните лекарства, които са част от тази промяна. Ще научите и как може да ги използвате сами.