От 16 до 22 ноември Световната здравна организация отбелязва първата Световна седмица за осъзнато използване на антибиотици под мотото „Антибиотици: употребявайте с мярка”. Кампанията има за цел да привлече вниманието на хората, правителствата, специалистите в областта на здравеопазването и земеделието към необходимостта от спешни мерки за овладяване на антибиотичната резистентност. Европейският ден за осъзнато използване на антибиотици е на 18 ноември.
 
Антибиотиците са важни лекарствени средства за лечение на бактериални инфекции при хората и при животните. Но бактериите могат да се адаптират и да намерят начин да оцелеят, независимо от антибиотика. Това означава, че антибиотиците губят своята ефективност с бързо растящи темпове. Колкото повече използваме антибиотици не по предназначение, толкова по-голям риск има бактериите да станат резистентни към него и да не могат да бъдат използвани повече за лечение на инфекциите. Антибиотичната резистентност се превръща във все по-голям проблем при лечението на пациентите в Европа. Причината е прекомерната употреба на антибиотици и неправилното им предписание.
 
За да се забави развитието на антибиотична резистентност, е много важно антибиотиците да бъдат използвани правилно – правилното лекарство в правилната доза в правилния момент и за правилния период от време. Антибиотиците трябва да се приемат според лекарското предписание и никога да не се оставят за по-късно или да се споделят с други хора. 
 
Всяка година на 18 ноември се отбелязва Европейски ден за осъзнато използване на антибиотиците.
 
Антибиотичната резистентност е често срещан проблем във всички системи на здравеопазване в Европа. Разпространението на резистенти бактерии в болниците и обществените здравни заведения създава голям проблем за сигурността на пациентите: инфекциите с бактерии, резистентни на антибиотици, увеличават заболеваемостта и смъртните случаи, както и периодът, който пациентите се налага да прекарат в болница; неправилната употреба на антибиотици може да доведе до увеличаване на броя на пациентите, заразени с бактерии, устойчиви на антибиотици; разработват се малко нови антибиотици, а все повече бактерии стават резистентни, което води до все по-трудното лечение на инфекции.
 
Неправилната употреба на антибиотици включва: приемането на антибиотик по схема, различна от изписаната от лекаря; пропускането на прием; прием на различни интервали; запазването на лекарството за после; споделянето с други хора.
 
Неправилното предписание на антибиотици включва: предписание, за което няма клинична картина; неподходящ избор на широкоспектърен антибиотик; погрешен избор на антибиотик; неправилно предписание на дозировка и брой приеми. 
 
Мястото на хомеопатията
 
В ерата преди антибиотиците хомеопатията се е доказала като много успешен начин за лечение на холера (със смъртност 10 %) във времена, когато близо 60 % от заболелите са умирали поради неефективност на традиционното лечение. Хомеопатията е прилагана с много добри резултати и при други епидемии, например от тиф и инфлуенца
 
Пример от практиката 
 
Лечение на остър среден отит при деца – сравнително изследване между употреба на антибиотична терапия и хомеопатично лечение
 
Група А Група Б
103 деца 28 деца
Лечение с индивидуално подбрани хомеопатични лекарства Лечение с капки за нос, антибиотици, секретолитици и/или антипиретици
Средна продължителност на периода с болка: 2 дни Средна продължителност на периода с болка: 3 дни
Средна продължителност на терапията: 4 дни Средна продължителност на терапията: 10 дни
Хомеопатичното лечение е спряно при излекуване Антибиотиците са давани за период от 8 - 10 дни
При 70,7 % няма повторение за период от една година При 56,5 % няма повторение за период от една година
При 29,3 % има максимум 3 повторения на състоянието за период от 1 година При 43,5 % има максимум 6 повторения на състоянието за период от 1 година
Без странични ефекти от терапията Без странични ефекти от терапията
 
 
Хомеопатията има важно място при лечение на случаи, свързани с анитибиотичната резистентност. В редица случаи хомеопатичното лекарство се справя успешно с бактериите и не са налага предписването на антибиотик, а ако е необходимо приложението на антибиотична терапия, съчетанието с хомеопатия, прави цялостното лечение значително по-щадящо за организма и процесът на възстановяване протича по-бързо.
NEWS_MORE_BOX
 
Класическата хомеопатия е медицинска терапия, която използва индивидуално подбрано лекарство според закона на подобието. При назначаване на терапията се разглеждат следните параметри: физика и психика; „пейзажът” около пациента – семейство, работа, климат; хронологичната историята на всички негови болести и „житейските причини”, които ги съпътстват; болестите на родителите, бабите, дядовците и други роднини. Важно е не само изчезването на симптомите, а цялостното подобрение – енергия, работоспособност, сън, лабораторни изследвания. 
 
След анализ на цялата събрана информация лекарят-хомеопат подбира най-подходящото лекарство и внимателно следи развитието на всички симптоми и параметри на здравето.
 
Нека съхраним антибиотиците като ефективни лекарства в правилните случаи и да използваме индивидуално подбрана терапия с хомеопатия за възстановяване на естествените оздравителни сили.