Медитативните практики са от полза за постигане на баланса в тялото, който да доведе до понижаване на нивата на стрес и безспокойство. Различните позитиви получени в резултат на медитация значително подобряват здравословното състояние и цялостното качество на живот.

 

Медитативният подход при всеки практикуващ може да бъде различен. Важно за всички обаче е атмосферата да бъде спокойна и да подсигурява възможност за отпускане. Заставането в удобна позиция, в която да се премине към практиката е от голямо значение, без значение дали това е седяща или лежаща поза, и дали се изпълнява на стол или на земята.


 

Една от основните цели на медитацията е успокояване на ума, а не отстраняване на различнине мисли, които се появяват внезапно. Неразбирането на това твърдение често е причина за невъзможността за достигане на баланс и отпускане по време на практиката.

 

Съществуват различни препоръки, които биха могли да улеснят медитацията и да подпомогнат за задълбочаване на практиката на всеки - начинаещ или не. Това са:

 

Разбиране и осмисляне на медитативния процес

 

Осмислянето и съзнателното изпълняване на всички аспекти от медитацията стои в основата на успешната практика. Това включва осъзнаване на позата на тялото, дишането, различните шумове в заобикалящи свят, както и процесите, протичащи в тялото. По този начин практикуващия може да постигне баланс, да понижи стреса и да редуцира събралото се напрежение в него.

 

Приоритизиране на практиката

 

За да придобие по-дълбок смисъл и да се подобри ефекта от нея, медитацията трябва да се превърне в приоритет и да се планира в определени периоди от деня или седмицата, а не да се практикува с цел запълване на времето.

 

Ангажираност и отдаденост в практиката

 

Редовното практикуване на медитация изисква ангажиране и отдаденост на момента, в резултат на което тя се изпълнява с по-голяма лекота. За да бъде постигнато това, практикуващият трябва да не се задълбочава в мислите от своето ежедневие, а да ги остави да преминават през неговото съзнание.

 

Въвеждането на медитацията като част от ежедневието е положителен навик, който може да доведе до подобряване на психоемоционалното състояние на практикуващия. Поради тази причина медитацията се препоръчива при наличие на високи нива на стрес и напрежение в ежедневието, както и при начални признаци на депресивни разтройства, като допълнителен метод за облекчаване на състоянието.

 

Референции:

https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/world-meditation-day-best-ways-to-meditate-as-per-yoga-experts-101684502855396.html