Отдавна се говори за благоприятното влияние на медитацията върху здравето като цяло и конкретно върху сърдечносъдовата система. Екип учени, ръководени от д-р Чаякрит Криттанауон решават да проверят доколко верни са тези предположения. За целта те използват база данни на 61 000 американци, 6000 измежду които споделят в анкетна карта, че практикуват медитация.


При анализа на данните изследователите изчислили, че групата на практикуващите медитация много по-рядко докладвали за повишено кръвно налягане, ниво на холестерола, развитие на диабет, инсулт и исхемична болест на сърцето. Особено впечатление на учените направил факта, че в тази група случаите на исхемична болест на сърцето били два пъти по-малко отколкото при останалите. Рискът от другите заболявани бил понижен в порядъка на 14-35%.


При анализа учените взели под внимание и други влияещи на сърдечносъдовото здраве фактори като възраст, пол, тютюнопушене, наднормено тегло, но дори и при тяхното отчитане положителната разлика при медитирате останала очевадна.Авторите са убедени в ползата на медитацията, тъй като тя повлиява емоционалното ни състояние, успокоява и понижава стреса, но самите те смятат, че трябва да се проведе специално изследване за ползите на медитацията върху здравето. То трябва да включва информация за методите на медитация, продължителност на упражняваната практика, тъй като няма начин едни от тях да се по-ефектвни от други, както и че по-честото ѝ и дълго практикуване да не се отразява по-надеждно на сърдечното здраве.


За да бъде напълно достоверно заключението, трябва да се проучи и дали медитацията не се практикува от по принцип здрави хора, което няма как да не даде положителния резултат за доброто здраве на групата. Така че изследването на ефектите на медитация при хора, при които има вече някаква анамнеза за сърдечносъдови проблеми не е за пренебрегване, а напротив. 


Проучването е публикувано в The American Journal of Cardiology