Всеки знае поговорката „Каквото повикало, такова се обадило!“ или „Каквото посееш, това ще пожънеш!“. Но дали сме се замисляли, че нашите успехи или неуспехи се дължат на предишните ни прояви, мисли, чувства и действия...

Като цяло идеята за кармата заляга в древната индийска философия, която се основава на разбирането, че всяко действие, което предприемем има отражение в по-нататъшния ни жизнен път, а дори и след това.

В някои култури се смята, че всеки може да обърне кармата си от лоша в добра и обратното. Поради тази причина в ежедневието се внимава много за всяко действие, отношението към околните и се цени моралът. Смята се, че воденето на живот, изпълнен с добродетел предизвиква добрата карма.

Според същата философия всяка една съзнателна мисъл, дума или действие, произтичащи от позната нерешена емоция (когнитивен дисонанс) води до лоша карма.

С помощта на някои методи лошата карма може да се намали и изчисти. Подобни методи са релаксацията, медитацията, психоанализа, йога, даосизъм, будизъм и др. Те подобряват емоционалното самосъзнание и по този начин се предизвиква добра карма.

NEWS_MORE_BOX

 

Според индийската философия съществуват три вида карма: Санчита карма - натрупана карма, която още не е дала отражение, Прарабдха карма или съдбовна карма, която е отговорна за сегашния ни живот и Крияамана карма или семенна карма, която се създава от мислите и постъпките в настоящия момент, които имат отражение в бъдеще.

Всеки човек отговаря сам за своята карма, тя е индивидуална, но има и групова карма, която се основава на дадено колективно съзнание на ниво род, семейство, нация, епоха и пр.

Разбирането, че сами градим щастието, успехите и благополучието си в бъдеще може да ни мотивира да бъдем по-добри в настоящия момент. Спазвайки тази философия, можем да засилим не само индивидуалната, но и груповата карма и светът да стане едно по-добро място за живеене.