1. Някои обобщения по отношение терапията на астма:

  • лекарствата за лечение на пристъп се използват обикновено само при нужда; те трябва да са винаги с вас и достъпни за употреба; могат да се използват в случаите на очакван контакт с алергена или преди поява на провокиращия фактор – физическо, психическо усилие и т.н
  • медикаментите за продължителна употреба нямат бързото облекчаващо действие и затова не са подходящи за лечение на пристъп; ефектите им върху хроничното възпаление възникват след определен период от време - ето защо не бива да се прекъсват.
  • при системната им употреба могат да възникнат някои странични реакции, които трябва да обсъдите с вашия лекар.